Píšťany, pozemek p. p. č. 45/73 o výměře 53572 m2, č. EAS/ULT/048/2021

ID (51407-A19248)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

02.12.2021 13:00 - 03.12.2021 13:00  (SEČ/SELČ)
02.12.2021 13:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

5 419 060,00 Kč
1 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Darina Horčičková

416715123

darina.horcickova@uzsvm.cz

va2fsxs

Na Valech 525/12, 41201 Litoměřice

Pozemek se nachází v katastrálním území Píšťany, obec Píšťany, pod uměle vytvořenou vodní nádrží, je součástí koryta vodní plochy jezera.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému. Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.
541 906,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce