Veská - st.p.č. 104 včetně stavby č. p. 61, rodinný dům, p.p.č. 444/1 a p.p.č. 459/25

ID (92577-A28041)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

11.01.2023 11:00 - 12.01.2023 11:00  (SEČ/SELČ)
11.01.2023 11:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

7 000 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Martina Peterková

467002741

martina.peterkova@uzsvm.cz

Jiráskova 20, 532 02 Pardubice

Předmětný majetek se nachází v obci Sezemice, části obce Veská, v zástavbě rodinných domů. Jedná se o rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, se stavbou dvougaráže, bez podsklepení a s plně využitým podkrovním prostorem. Stavba dvougaráže je situována z pravé strany rodinného domu pod předsazenou terasou postavenou ve snížené úrovni zahrady pod terénním zlomem. Přístup ke stavbě dvougaráže je po zpevněné cestě ze zámkové dlažby na pozemku p. p. č. 444/1. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě obce – elektrická energie, kanalizace, veřejný vodovod a zemní plyn. V přízemí objekt obsahuje vnitřní chodbu, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, prádelnu, koupelnu, WC a pokoj. V podkroví jsou situovány tři pokoje, koupelna a WC. Rodinný dům je přístupný ze zpevněné komunikace na pozemku p. p. č. 444/2 v katastrálním území Veská ve vlastnictví Města Sezemice. Objekt je postaven jako zděný bez zateplení na betonových základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, složitou půlvalbovou střechou a střešní krytinou z tašek. Objekt má masivní vstupní dveře, dřevěná okna s dvojsklem, betonové podlahy a hladké štukové omítky. Stavba budovy č. p. 61 byla dokončena v srpnu 2003. Venkovní úpravy tvoří oplocení, vstupní brána, plotová branka, zpevněné plochy, přípojka elektřiny, zemního plynu, kanalizace a vodovodní přípojka. Objekt je ve velmi zdevastovaném technickém stavu – chybí veškeré zařizovací předměty jako kotel na vytápění, vana, kuchyňská linka, krb, vnitřní dveře, obložkové zárubně, části obkladů a dlažeb, WC a vnitřní vybavení koupelny. Jsou sejmuty podlahové krytiny, zásuvky, vypínače, osvětlení a demontován rozvod podlahového vytápění. Na objektu chybí klempířské konstrukce (žlaby a svody demontovány), na terase je demontována dlažba a nad stropem garáže je poškozená hydroizolace. Technický stav rodinného domu neumožňuje jeho užívání k bydlení. Je nutná jeho kompletní oprava a rekonstrukce veškerého vnitřního zařízení a dále kontrola stavu elektrické instalace, rozvodů vody, plynu, kanalizace a systému podlahového vytápění. K rodinnému domu přiléhá oplocená zahrada na pozemku p. p. č. 444/1, která tvoří funkční celek se stavbou rodinného domu. Na části předmětného pozemku se nachází zpevněná plocha ze zámkové dlažby, která slouží jako přístupová cesta ke stavbě dvougaráže. Zbývající část předmětného pozemku je zatravněna a nacházejí se na ní neošetřované okrasné porosty. Oplocení zahrady na pozemku p. p. č. 444/1 minimálně zasahuje na pozemek – p. p. č. 441 ve společném jmění manželů Havránkových. Manželé Havránkovi byli informováni, že s touto skutečností bude seznámen budoucí vlastník. Na pozemek p. p. č. 444/1 navazuje pozemek p. p. č. 459/25, který tvoří neoplocenou zahradu přiléhající k rodinnému domu. Pozemek je přístupný plotovou brankou přes pozemek p. p. č. 444/1. Je zatravněn a nachází se na něm neudržované okrasné porosty a ovocné stromy. Ve prospěch pozemků – st. p. č. 104 a p. p. č. 444/1 je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy na základě Smlouvy ze dne 7. 5. 1998 s povinností pro pozemek p. p. č. 444/2 ve vlastnictví města Sezemice. Průkaz energetické náročnosti s evidenčním číslem 451468.0 pro rodinný dům č. p. 61 byl vyhotoven dne 25. 8. 2022 energetickým specialistou Ing. Milošem Karafiátem. Třída energetické náročnosti budovy je E (nehospodárná).
Prohlídka předmětu aukce je možná po dohodě s kontaktní osobou.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 700.000,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-7126511/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. Složení kauce ve lhůtě do 10. 1. 2023.
700 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci