Areál bývalé kynologické základny Policie ČR, Pod Vinicemi 886, Plzeň - Elektronická aukce

ID (45128-A3602)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

13.06.2019 10:00 - 14.06.2019 12:00  (SEČ/SELČ)
13.06.2019 10:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

27 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Petr Walter, Mgr. Bc.

377169516

petr.walter@uzsvm.cz

3mafszi

Radobyčická 14, 30100 Plzeň

Popis předmětu aukce: Jedná se o nemovité věci v k.ú. Plzeň, obec Plzeň, tvořící areál, který v minulosti sloužil jako základna kynologie Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje. Budova č.p. 886 na pozemku 10986 (vila) je hlavním objektem areálu (sloužila jako administrativní budova), dále se zde nachází tzv. objekt Tesco na parcele p.č. 10985/3, kotce pro psy na pozemcích p.č.10985/2, 10985/5, 10987. Na pozemcích p.č. 10988/1, 10988/2 a 10988/3 je umístěna garáž a bývalá přípravna krmení. Na pozemku p.č. 10985/4 se nachází vodárna se studnou, na pozemku pč. 10985/7 se nachází vrátnice a na pozemku p.č. 10985/6 je septik. Dále se v areálu nachází, zpevněná plocha panelová, zpevněná plocha betonová, oplocení ze strojového pletiva, oplocení dřevěné, plotová vrata, plotová vrátka, zemní sklep ve skále, zemní sklep v opěrné zdi, venkovní schody – předložené ocelové, opěrná stěna u kotců, opěrná stěna za kotci, opěrná stěna, podezdívka kamenná se sloupky, přípojky kanalizace, přípojky vody, přípojka elektro Administrativní budova je z roku 1930 (částečná rekonstrukce proběhla v roce 1996). V roce 1985 byly postaveny boxy pro psy, výše uvedené objekty: garáže, budova tzv. Tesco, vodárna, vnitřní komunikace. Pozemky jsou prudce svažité s terasami, místy je skalnaté podloží, svah je porostlý vzrostlým trvalým porostem. Budova je napojena na veřejnou síť pro dodávku elektrické energie. Odkanalizování je do septiku, voda z vlastní studny. Lokalita umožňuje napojení na ostatní veřejné sítě. K areálu vede účelová komunikace Pod Vinicemi, která se nachází na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby. Parkování je možné přímo na pozemcích v areálu. Zastávka MHD se nachází ve vzdálenosti cca 200 m. Ve prospěch pozemků, které jsou součástí areálu (10985/2, 10985/1, 10985/4, 10985/6, 10986, 10985/7, 10985/3, 10985/5 v k.ú Plzeň), je zřízeno věcné břemeno (služebnost) vodovodu zatěžující pozemky navazující na severní straně na areál a to p.č. 10982/2, 10983/5, 10983/1 a 10983/2. Dle platného územního plánu leží areál v zastavěném území v plochách rekreace. Hlavní využití: Stavby a zařízení pro individuální a hromadnou rekreaci. Předmětem aukce nejsou pozemky p.č. KN 10988/1, p.č. KN 10988/4 a p.č. KN 10988/5, k.ú. Plzeň, obec Plzeň, které se nacházejí uvnitř areálu a vázne k nim předkupní právo spoluvlastníka podle § 1124 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: ve čtvrtek 23.5.2019 se srazem v 13:00 hod. před vstupem do areálu v pondělí 3.6.2019 se srazem v 9:00 hod. před vstupem do areálu
Kauce musí být připsána na účet zadavatele do 12.6.2019
2 700 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce