Pozemky a budovy v k.ú. Doubravka (zahradnictví)

ID (41968-A4305)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

10.09.2019 10:00 - 11.09.2019 12:00  (SEČ/SELČ)
10.09.2019 10:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

42 000 000,00 Kč
500 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Jiné objekty
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Simona Löblová

+420377169501

simona.loblova@uzsvm.cz

3mafszi

Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Na pozemcích se nachází oplocený areál zahradnictví, který se nachází na východním okraji Plzně, v ul. Vyhlídkova (část obce Doubravka) Pozemek • p.č. 2663/1 o výměře 14 817 m2, ostatní plocha, jiná plocha • p.č. 2810 o výměře 476 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če občanská vybavenost • p.č. 2811 o výměře 314 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če jiná stavba zapsaný na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Doubravka, obec Plzeň, okres Plzeň-město, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrálním pracovištěm Plzeň-město. Popis předmětu aukce: Nemovité věci se nacházejí na východním okraji Plzně, v ul. Vyhlídková (část obce Doubravka) při výjezdu z Plzně na Rokycany po pravé straně, naproti Ústřednímu hřbitovu (za židovským hřbitovem) v lokalitě Švabiny. Z jižní strany sousedí se zahrádkářskou kolonií. Ze severozápadní strany tvoří okolní zástavbu převážně rodinné domy z různého časového období. V blízkosti cca 600 m je nákupní centrum Tesco. Pozemky jsou dle územního plánu zařazeny jako plochy smíšené obytné.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: Dne 16. 7. 2019 v 10.00 hod. Dne 13. 8. 2019 v 13.00 hod. Dne 6. 9. 2019 v 12.00 hod.
Kauce musí být připsána na účet zadavatele do 9. 9. 2019.
4 200 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce