Prodej 8 ks koní ustájených u chovatelů v k.ú. Radíč, Prosenická Lhota, Hrachov a Řehovice

ID (26864)

Zvířata
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Benešov
Realizovaný

Hana Vilímková

317755335

hana.vilimkova@uzsvm.cz

Poštovní 2079, 256 01 Benešov

Popis a podrobné informace k předmětu VŘ jsou k dispozici u Úřadu a jsou popsány ve znaleckých posudcích zpracovaných dne 25. 12. 2017. 1. COUDY – teplokrevný hřebec, nar. 2014, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998765514, mikročip č.: 203018100000102. Podle vyšetření shledán hřebec v horším výživném stavu s významně změněnou osou páteře, s výrazným kohoutkem, asymetrií pánve a vybočeným levostranným křídlem pánve (stav zřejmě po úrazu). Na pravé zadní končetině byla zjištěna deformita spěnkového kloubu. U hřebce byl zjištěn nestandardní růst kopyt, rotace osy prstů předních končetin v oblasti karpů. Vyšetřením byla dále zjištěna špatná okluze čelistí, v jejímž důsledku je kůň hůře schopen přijímat potravu. Minimální kupní cena 5.000,00 Kč. 2. DON – teplokrevný hřebec, nar. 2016, jedinečné životní číslo (UELN) 203 011 998764716, mikročip č.: 203018100000093. Podle vyšetření shledán kůň ve velmi dobrém výživném stavu, s korektním postojem končetin, velmi dobrým pohybem, bez zjevných známek onemocnění, s horší manipulací a ovladatelností. Minimální kupní cena 9.500,00 Kč. 3. HARRY – teplokrevný hřebec, nar. 2017, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998793117, mikročip č.: 203018100004476. Podle vyšetření shledán ve velmi špatném výživném stavu, který by se mohl označit jako kachexie, bez osvalení, s nekorektním postavením končetin. Při ohledání byla zjištěna pupeční kýla s kýlní brankou větší než 3 cm. Minimální kupní cena 3.000,00 Kč. 4. JINDŘÍŠEK – teplokrevný hřebec, nar. 2016, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998766116, mikročip č. 203018100000077. Podle vyšetření shledán kůň menšího vzrůstu v horším výživném stavu s korektním postojem předních končetin, šikmo postavenou pánví, strmým a rozbíhavým postojem pánevních končetin. Minimální kupní cena 8.000,00 Kč. 5. KRÁSKA – teplokrevná klisna, nar. 2012, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998767112, mikročip č. 203018100000204. Podle vyšetření shledán kůň ve špatném výživném stavu a špatnou manipulací. Kůň se nedá chytit, kope a kouše. U klisny shledány měkké spěnky, střechovitá záď, strmý a rozbíhavý postoj pánevních končetin, deformita čelistní kosti. Minimální kupní cena 6.000,00 Kč. 6. SERVUS – teplokrevný valach, nar. 2002, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998765102, mikročip č. 203018100000106. Podle vyšetření shledán valach ve velmi dobrém výživném stavu s korektním postavením končetin a korektními kopyty. U obou hlezen zjištěn strmý postoj. Valach shledán dobře ovladatelný, snadně manipulovatelný. Minimální kupní cena 9.500,00 Kč. 7. SLAVÍK – teplokrevný hřebec, nar. 2015, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998768615, mikročip č. 203018100000202. Podle vyšetření shledán kůň ve velmi dobrém výživném stavu, s korektním postojem s delšími spěnkami na všech končetinách, s kopyty nekorektního postavení, na levé zadní končetině shledána granulační rána na metatarzální kosti (stav po traumatu, rána nezhojena), s tím, že chirurgická revize je nezbytná. Koně nelze chytit, není socializován. Minimální kupní cena 7.500,00 Kč. 8. SORBET – teplokrevný hřebec, nar. 2014, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998766914, mikročip č. 203018100000201. Podle vyšetření shledán kůň ve velmi dobrém výživném stavu, s korektním postavením končetin, kopyty v dobrém postavení, s mírnou lordózou páteře. Koně nelze chytit, není socializován. Minimální kupní cena 9.000,00 Kč. Úřad upozorňuje, že zvířata, která jsou předmětem VŘ, nejsou určena na porážku k lidské spotřebě. Úřad dále upozorňuje, že zvířata, která jsou předmětem VŘ, nejsou vhodná k užívání pro děti a mladistvé. V případě přesunu prodávaných zvířat mimo Středočeský kraj je nutné jejich vyšetření na infekční anémii koní. Odběr krve pro vyloučení infekční anémie bude zvířatům proveden nejpozději v den předání zvířete kupujícímu. Zvířata, která jsou předmětem VŘ, mohou být použita k reprodukci pouze za podmínky, že bude postupováno v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Úřad odpovídá za vady předmětu VŘ pouze v rozsahu stanoveném v tomto Oznámení. Úřad upozorňuje, že údaje o jednotlivých předmětech VŘ uvedené v tomto oznámení, popis stavu předmětu VŘ a práva a závazky na předmětu VŘ váznoucí, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Úřad dále upozorňuje, že naložení a odvoz zvířat jsou záležitostí kupujících, a to na jejich náklady. Je nezbytné, aby si každý kupující k převzetí zajistil účast dostatečného počtu osob, které mu s odvedením a naložením koně pomohou.
Prohlídka předmětu VŘ byla stanovena na den 21. 2. 2018, a to: • v 9,00 hod. na adrese Prosenice čp. 10, 264 01 Prosenická Lhota • v 10,30 hod. na adrese Hrazany čp. 7, 264 01 Radíč • ve 12,00 hod. na adrese Hrachov 13, 262 56 Svatý Jan • ve 13,30 hod. na adrese Řehovice 9, 257 56 Maršovice Místo srazu účastníků jednotlivých prohlídek předmětu VŘ se stanovuje na výše uvedených adresách vždy ve stanoveném čase. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce

Položky nabídky (8)

1. Coudy

Zvířata
Teplokrevný hřebec, nar. 2014, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998765514, mikročip č.: 203018100000102. Podle vyšetření shledán hřebec v horším výživném stavu s významně změněnou osou páteře, s výrazným kohoutkem, asymetrií pánve a vybočeným levostranným křídlem pánve (stav zřejmě po úrazu). Na pravé zadní končetině byla zjištěna deformita spěnkového kloubu. U hřebce byl zjištěn nestandardní růst kopyt, rotace osy prstů předních končetin v oblasti karpů. Vyšetřením byla dále zjištěna špatná okluze čelistí, v jejímž důsledku je kůň hůře schopen přijímat potravu. Minimální kupní cena 5.000,00 Kč.
17.08.2018

2. Don

Zvířata
Teplokrevný hřebec, nar. 2016, jedinečné životní číslo (UELN) 203 011 998764716, mikročip č.: 203018100000093. Podle vyšetření shledán kůň ve velmi dobrém výživném stavu, s korektním postojem končetin, velmi dobrým pohybem, bez zjevných známek onemocnění, s horší manipulací a ovladatelností. Minimální kupní cena 9.500,00 Kč.
17.08.2018

3. Harry

Zvířata
Teplokrevný hřebec, nar. 2017, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998793117, mikročip č.: 203018100004476. Podle vyšetření shledán ve velmi špatném výživném stavu, který by se mohl označit jako kachexie, bez osvalení, s nekorektním postavením končetin. Při ohledání byla zjištěna pupeční kýla s kýlní brankou větší než 3 cm. Minimální kupní cena 3.000,00 Kč.
17.08.2018

4. Jindříšek

Zvířata
Teplokrevný hřebec, nar. 2016, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998766116, mikročip č. 203018100000077. Podle vyšetření shledán kůň menšího vzrůstu v horším výživném stavu s korektním postojem předních končetin, šikmo postavenou pánví, strmým a rozbíhavým postojem pánevních končetin. Minimální kupní cena 8.000,00 Kč.
17.08.2018

5. Kráska

Zvířata
Teplokrevná klisna, nar. 2012, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998767112, mikročip č. 203018100000204. Podle vyšetření shledán kůň ve špatném výživném stavu a špatnou manipulací. Kůň se nedá chytit, kope a kouše. U klisny shledány měkké spěnky, střechovitá záď, strmý a rozbíhavý postoj pánevních končetin, deformita čelistní kosti. Minimální kupní cena 6.000,00 Kč.
17.08.2018

6. Servus

Zvířata
Teplokrevný valach, nar. 2002, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998765102, mikročip č. 203018100000106. Podle vyšetření shledán valach ve velmi dobrém výživném stavu s korektním postavením končetin a korektními kopyty. U obou hlezen zjištěn strmý postoj. Valach shledán dobře ovladatelný, snadně manipulovatelný. Minimální kupní cena 9.500,00 Kč.
17.08.2018

7. Slavík

Zvířata
Teplokrevný hřebec, nar. 2015, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998768615, mikročip č. 203018100000202. Podle vyšetření shledán kůň ve velmi dobrém výživném stavu, s korektním postojem s delšími spěnkami na všech končetinách, s kopyty nekorektního postavení, na levé zadní končetině shledána granulační rána na metatarzální kosti (stav po traumatu, rána nezhojena), s tím, že chirurgická revize je nezbytná. Koně nelze chytit, není socializován. Minimální kupní cena 7.500,00 Kč.
17.08.2018

8. Sorbet

Zvířata
Teplokrevný hřebec, nar. 2014, jedinečné životní číslo (UELN): 203 011 998766914, mikročip č. 203018100000201. Podle vyšetření shledán kůň ve velmi dobrém výživném stavu, s korektním postavením končetin, kopyty v dobrém postavení, s mírnou lordózou páteře. Koně nelze chytit, není socializován. Minimální kupní cena 9.000,00 Kč.
17.08.2018