Budova v katastrálním území Neratov v Orlických horách

ID (27099)

Stavby
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rychnov nad Kněžnou
Připravovaný k realizaci veřejnosti

Hana Koďousová

494379084

hana.kodousova@uzsvm.cz

Jiráskova 1476, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Jedná se o budovu č. p. 77 a pozemky p. p. č. 3057, p. p. č. 3071 a p. p. č. 3075 v katastrálním území Neratov v Orlických horách. Jedná se o rekreační chatu se dvěma nadzemními podlažími a se sedlovou střechou se štítem. V 1. NP jsou sklady na nářadí a palivo, kuchyň, sociální zázemí a společenská místnost, ve 2. NP jsou pokoje. Další pokoje jsou pak ve dvou úrovních v podkroví. Vytápění je lokální na tuhá paliva. Stavba se nachází na pozemku st. p. č. 102/1, který je ve vlastnictví spolku AVZO-TSČ-ČR, Svazarm Starý Kolín. Pozemky p. p. č. 3057 (trvalý travní porost o výměře 407 m2), p. p. č. 3071 (ostatní plocha o výměře 923 m2) a p. p. č. 3075 (trvalý travní porost o výměře 588 m2) tvoří s budovou č. p. 77 jeden celek. Pozn.: Jedná se o připravovaný prodej, nikoli závaznou nabídku. Informace zde zveřejněné nesměřují podle ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy. Přesné termíny prodeje budou teprve zveřejněny!

Jedná se o připravovaný prodej, nikoli o závaznou nabídku. Informace zde zveřejněné nesměřují podle ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy. Přesné termíny prodeje budou teprve zveřejněny.