Prodej objektu č. p. 254 v obci Vidnava s přilehlými pozemky

ID (28871)

Stavby

2 900 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Jeseník
Aukce (ukončena/zrušena)

Jana Brnková

584458753

jana.brnkova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží, 12800 Praha

Pozemky • stavební parcela č. 120 o výměře 176 m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: bez čp/če, obč.vyb Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 120 • stavební parcela č. 275 o výměře 4448 m2, zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Vidnava, č. p. 254, rod.dům Stavba stojí na pozemku p. č.: St. 275 • pozemková parcela č. 169/1 o výměře 24994 m2, ostatní plocha, zeleň, • pozemková parcela č. 169/2 o výměře 437 m2, ostatní plocha, zeleň • pozemková parcela č. 710 o výměře 1230 m2, ostatní plocha, zeleň, • pozemková parcela č. 926 o výměře 114 m2, ostatní plocha, zeleň, • pozemková parcela č. 927 o výměře 17 m2, ostatní plocha, jiná plocha, • pozemková parcela č. 1147 o výměře 282 m2, ostatní plocha, jiná plocha včetně součástí pozemků, které tvoří kromě výše uvedených staveb trvalé porosty a okrasné dřeviny: ovocné dřeviny – hrušeň (3ks), ořešák vlašský (2 ks), jabloň (8 ks), třešeň (7 ks), okrasné dřeviny – smrk, borovice (celkem 16 ks), zerav (48 ks), vrba, bříza, olše (celkem 31 ks), javor (16 ks), dub, lípa, habr (celkem 52 ks), listnaté keře opadavé a stálozelené (10ks), vřesovištní dřeviny (5 ks), a dále zpevněné plochy z betonových dlaždic, betonové zámkové dlažby, betonového monolitu a škváry, obrubník betonový, monolitický a kamenný a dále garáž, 5 vedlejších zděných staveb (dílny a sklady), 1 vedlejší dřevěná stavba (sklad), ocelový přístřešek, altán, skleník, 2 venkovní bazény, oplocení, podezdívka, pilíře, 4 vrata, žumpa, betonové schodiště, rampa, klepadlo na koberce, pařeniště s betonovým nebo zděným rámem a okny, sloupy – stožáry (5 ks), zábradlí – skluzavka (1 ks), jezírko a včetně příslušenství pozemků, které tvoří: vodoměrná šachta, přípojka vody, kanalizace, 2 kanalizační šachty, kanalizační vpusť, v katastrálním území Vidnava, obec Vidnava, vedený u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, zapsaný na listu vlastnictví č. 60000. Budova č.p. 254: Jedná se o rozsáhlý komplex bývalého semináře z roku 1902, jenž byl od 50. let užíván jako dětská ozdravovna. Má tři nadzemní podlaží a nevyužívané podkroví. Svislé a vodorovné konstrukce jsou zděné, na základě provedených sond nejsou narušeny. Krov je dřevěný vázaný, zastřešení je provedeno osinkocementovou krytinou, která je částečně pokryta mechem. Klempířské konstrukce jsou úplné z TiZn plechu, v rýnách jsou patrny nánosy způsobené náletovými dřevinami, z toho důvodu z rýn přetéká dešťová voda a narušuje venkovní omítky. Vnější povrchy jsou z vápenné omítky, z větší části popraskané nebo chybějící. Vnitřní omítky jsou vesměs štukové, po započaté rekonstrukci částečně odstraněné. Okna jsou kastlová dřevěná a kompletní. Objekt je napojen na veřejný vodovodní a kanalizační řad, plyn a elektřinu. Z požárního hlediska je objekt začleněn do kategorie bez zvýšeného požárního rizika. Není vybaven hasicími přístroji a nejsou revidovány hydranty. Budova je již delší dobu nevyužívána a celkový stavebně technický stav již vylučuje její užívání bez provedení alespoň drobných stavebních úprav. Přístup k prodávanému majetku je přímo ze zpevněné místní komunikace. Stavba bez čp/če: Jedná se o zděnou vedlejší stavbu, která původně sloužila jako stáje a sklad. Garáž: Jedná se o zděnou stavbu s plochou střechou, která je propojena s hlavní budovou. Technický stav odpovídá stáří a opotřebení stavby. 5 vedlejších zděných staveb: Jedná se o zděné stavby s pultovou nebo sedlovou střechou a ocelový přístřešek, jejichž technický stav odpovídá stáří a opotřebení. Dřevěná vedlejší stavba: Jedná se o dřevěnou stavbu se sedlovou střechou, která slouží jako sklad. Ve stavbě chybí stropy. Technický stav odpovídá stáří a opotřebení stavby. Altán: Jedná se o dřevěnou stavbu, jejíž technický stav odpovídá stáří a opotřebení. Skleník: Jedná se o stavbu z ocelových profilů se zasklením na hranici životnosti, který bez zásadní rekonstrukce nelze užívat. 2 venkovní bazény: Jedná se o stavby, které nelze bez zásadní rekonstrukce provozovat. Průkaz energetické náročnosti budovy bez čp/če, obč. vyb., která je součástí pozemku st. p. č. 120 v k. ú. Vidnava, garáže a pěti vedlejších zděných staveb nebyl zpracován, protože budovy splňují podmínky pro výjimku dle § 7a odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Třída energetické náročnosti budovy č. p. 254, část obce Vidnava, rod.dům, která je součástí pozemku st. p. č. 275, v k. ú. Vidnava–G. Pozemky st. p. č. 120 a č. 275 a p. p. č. 169/1, 169/2, 710, 926 a 927 v k. ú. Vidnava se nachází v zaploceném areálu bývalého semináře. Pozemky p. p. č. 169/1, 169/2, 710, 926 a 927 v k. ú. Vidnava jsou rovinaté a zatravněné. Na pozemcích se nachází trvalé porosty. Pozemek p. p. č. 1147 v k. ú. Vidnava přiléhá k areálu z vnější strany. Jedná se o rovinatý zatravněný pozemek.
Prohlídku prodávaných nemovitých věcí lze telefonicky domluvit s Úřadem na tel. číslech 584 458 753 (Jana Brnková), 584 458 740 (Ing. Ivana Tejchmanová)

Přiložené dokumenty k nabídce