Tisk nabídky

Detail nabídky

Prodej pozemků parc. č. 261 až 269 se stavbami bez čp/če a pozemků parc. č. 254, 255, 260 a 270 v k. ú. Studnice u Rokytna - výběrové řízení s aukcí č. BZR/9/2019

Stavby
4 600 000,00 Kč
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Žďár nad Sázavou
Jiné formy PP (21.08.2019 0:00 - 18.09.2019 10:00)
Olga Večeřová
566502455
Dr. Drože 1686/26, 59101 Žďár nad Sázavou
Jedná se o komplex - rozlehlý areál, který sloužíval především jako rekreační středisko k uspokojování potřeb rodinné rekreace zaměstnanců. Areál je tvořen hlavním objektem, který sestává ze tří vzájemně propojených částí, které tvoří jednotný funkční celek a dávají charakter zastavěnosti celému areálu. Tato složená budova je situována na pozemku parc. č. 261. Dále je zde chata správce na pozemku parc. č. 262 a 3 chaty stejné velikosti pro rekreanty na pozemcích parc. č. 263, 264 a 265 a 4 menší chaty pro rekreanty na pozemcích parc. č. 266-269. Všech 8 chat je situováno na samostatných pozemcích parc. č. 262-269. Zdroj pitné vody je situován na pozemku parc. č. 254 a na pozemku parc. č. 255 je přístupová komunikace. Oba tyto pozemky jsou neplodnou půdou. Pozemkové zázemí pro hlavní budovu je tvořeno pozemkem parc. č. 260, který je deklarován jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha. Pozemkové zázemí areálu je pak tvořeno jednou velkou parcelou parc. č. 270. I tato parcela je ostatní plochou, sportovištěm a rekreační plochou. Poměrně velká část tohoto pozemku je od severu zalesněna smíšeným porostem. Jedná se o nelesní porosty na nelesním pozemku. Na tomto pozemku poblíž hlavního objektu se nachází ještě další trvalé porosty, které jsou součástí pozemku. V oceňovaném areálu se nachází venkovní úpravy, které umožňovaly bezproblémové užívání nemovitostí k jejich danému účelu. Hlavní stavba má tři části – ubytovací, kuchyni s pomocnými provozy a sociální zázemí. a) ubytovací část - jedná se o jednopodlažní objekt s podkrovím, v 1. nadzemním podlaží (dále též NP) se nachází společenská místnost, chodba se schodištěm do podkroví, oddělený sociál pro muže a ženy a vstupní jednopodlažní zádveří. V podkroví se nachází pokoje pro ubytované rekreanty (8), chodba, oddělený sociál pro muže a ženy a úklidová místnost. Rok stavby 1980. b) kuchyně s pomocnými provozy – jedná se o dvoupodlažní objekt, v podzemním podlaží (dále též PP) se nachází část sociálu pro ubytované v chatkách, je zde také energocentrum se dvěma plynovými kotli ÚT, s výměníkem a dvěma boilery pro ohřev TUV. Dále se zde nachází chodba, sklady pro kuchyň, dílna a hrubá přípravna zeleniny. V 1. NP se pak nachází vlastní kuchyně, chlazený a mrazený sklad, šatna, kancelář vedení vývařovny, trafostanice, umývárna nádobí, sklad obalů a suchý sklad, je zde i šatna se sociálem pro pracovníky provozu kuchyně. Rok stavby 1964. c) sociální zázemí – jedná se o jednopodlažní objekt, který je tvořen pouze podzemním podlažím a zastřešení je tvořeno terasou. V 1. PP je situováno sociální zařízení pro rekreanty ubytované v chatkách. Rok stavby 1980. Objekt je cca 8 let neužíván, jeho technický stav je díky absenci řádné údržby ve špatném stavu. Chata správce – jedná se o nepodsklepený objekt s jediným NP, kde se nachází chodbička, sociál, kuchyňský kout a 3 místnosti. Vstup přes volnou verandu. Chata je postavena na kamenné podezdívce, jde o typovou stavbu na bázi dřevní hmoty, stěny dodatečně zatepleny, podlahy PVC, okna zdvojená, krytina z těžkých pásů, elektro 220V. Nachází se v ní vbudovaný kuchyňský kout s linkou včetně sporáku a digestoře. Rok stavby 1980, rok rekonstrukce 2000. Chaty na pozemcích parc. č. 263-269 - jedná se o nepodsklepené objekty s jediným NP, kde se nachází chodba a 3 místnosti. Vstup přes volnou verandu. Chaty jsou postaveny na kamenné podezdívce, jde o typové stavby na bázi dřevní hmoty, stěny původní, podlahy PVC, okna zdvojená, krytina z těžkých pásů, elektro 220V pro osvětlení a topení. Rok stavby 1980, rok rekonstrukce 2000. Pozemky parc. č. 261 – 269 jsou zastavěny jednotlivými objekty, pozemky parc. č. 260 a 270 jsou vedeny jako sportoviště a jsou ve funkčním celku se zbývajícím majetkem, pozemky parc. č. 254 a 255 jsou umístěny mimo areál a nachází se na nich vodojem (studna s čerpacím zařízením na pozemku parc. č. 254) a přístup k němu (na pozemku parc. č. 255). Do další dokumentace mohou zájemci nahlédnout u Úřadu na kontaktní adrese dle Čl. XI. tohoto Oznámení. Průkaz energetické náročnosti se nevyhotovuje – jedná se o rekreační objekty, zcela neužívané, u nichž není vykazována spotřeba el. energie ani vody a u nichž tedy nevzniká vlastníku povinnost zpracovat PEN ke stavbám ve smyslu § 7 odst. 5 písm. d) zák. č. 406/2000 Sb.). Dle mapy technických sítí E.On vede při hranici pozemků parc. č. 254 a 255 elektrická síť, přes ostatní pozemky v areálu nejsou vedeny sítě této společnosti. ÚZSVM je známo, že je areál napojen na elektrorozvod, má vlastní studnu a septik. V areálu se nachází venkovní osvětlení – elektrické vedení se sloupy, nyní nefunkční. Areál má dvě odběrná místa rozvodu elektrické energie v hladině NN, na jedno z nich je napojen soukromý subjekt, úhrady jsou prováděny dle dohody uzavřené s právním předchůdcem ÚZSVM. Na prodávaném majetku se mohou nacházet i jiné inž. sítě. K pozemku parc. č. 254 je zřízeno věcné břemeno braní vody, oprávnění pro vlastníky pozemků parc. č. 249/8, 251 a 256/4.
ve středu dne 4. 9. 2019 v době od 14:00 hod. do 14:30 hod.

Přiložené dokumenty k nabídce