Nebytové prostory v objektu klášterního kostela sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě vč. věcí movitých (mobiliáře a dalšího vybavení kostela sv. Rodiny) - VŘ s aukcí č. HHB/003/2019

ID (32068)

Jiné objekty

22 000,00 Kč

užívání
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Havlíčkův Brod
Jiné formy PP (ukončeno)

Petra Vidnerová

569471118

petra.vidnerova@uzsvm.cz

Štáflova 2003, 58001 Havlíčkův Brod

Pronajímaný majetek - nebytové prostory stavby klášterního kostela sv. Rodiny včetně ze severní strany připojené kaple Božího hrobu a dále věci movité (mobiliář a další vybavení kostela) se nachází v zastavěné části města Havlíčkův Brod, jako součást bývalého klášterního komplexu augustiniánského kláštera s kostelem sv. Rodiny. Kostel sv. Rodiny je stavebně a technicky propojen s budovou, ve které se nachází pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odboru Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, a dalších státních institucí. Je kulturní památkou evidovanou v seznamu kulturních památek České republiky č. 35960/6-4. Předmětem pronájmu nejsou nebytové prostory, které jsou stavebně odděleny (zasedací místnosti a sklady v přízemí). Pronajímaný majetek zahrnuje : o Vstup do objektu kostela masivními vraty v průčelí o Prostor zaklenutý pod kruchtou o Vlastní jednolodní interiér kostela o Chór s dvěma hrobkami o Sklenutý presbytář o Bývalá sakristie z levé strany oltáře při pohledu od vstupu využita jako sociální zařízení o Provizorní šatna pro účinkující kulturních akcí Celková užitná plocha pronajímaného majetku činí 477,14 m2. V kostele je umístěn mobiliář a další vybavení kostela (např. oltáře, kazatelna, relikviáře, varhany, zpovědnice apod.). Tyto movité věci jsou vedeny v seznamu kulturních památek České republiky jako movité kulturní památky. V kostele jsou také umístěny další movité věci, které slouží provozu kostela. Umístění jednotlivého movitého majetku je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto oznámení. Kostel není vytápěn. K sezení je k dispozici 316 míst. Účel využití Možnost využití prostor je striktně omezena charakterem objektu i jeho památkovou ochranou. Pro kvalitní akustiku je interiér kostela vyhledávaným objektem řady kulturních akcí. Prioritou využití klášterního kostela sv. Rodiny je podpora kulturních projektů, které se významně podílejí na rozšíření kulturní nabídky ve městě Havlíčkův Brod. Kulturními projekty jsou myšleny festivaly, koncerty, divadelní představení, umělecká činnost, výstavní činnost, přednášková činnost, prohlídky s průvodcem. Prostory kostela sv. Rodiny je možné také využít pro slavnostní okamžiky například předávání maturitních vysvědčení, svatebních obřadů či firemních akcí. Předmětný majetek se nabízí do pronájmu na období od 1. 6. 2019 do 31. 12. 2026. Minimální výše ročního nájemného činí 22.000,- Kč/rok.
Prohlídku lze po předchozí domluvě individuálně dohodnout na tel. 569 471 118, 569 471 116.

Přiložené dokumenty k nabídce