Jelenice u Mělníka, budova č.p. 61 - veřejná dražba

ID (33772)

Stavby

6 100 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Mělník
Připravovaný k jiné formě PP

Ing. Eva Matějková

225776818

eva.matejkova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Dle ustanovení § 22 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, dražebník oznamuje, že od konání opakované dražby veřejné dobrovolné č. S/D4/2020 upustil, a to v souladu s ust. §22 odst. 2 zákona č. 2/2000 Sb. Předmět dražby tvoří: Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Jelenice u Mělníka, obec Malý Újezd, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mělník, a to: - pozemek st. p. č. 229, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2, součástí je stavba: Jelenice, č. p. 61, bydlení, stavba stojí na pozemku p. č. st. 229, - pozemek st. p. č. 230, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2, součástí je stavba: bez čp/če, garáž, stavba stojí na pozemku p. č. st. 230, - pozemek p. č. 164/22, orná půda, zemědělský půdní fond o výměře 1128 m2, včetně součástí a příslušenství, které tvoří zahradní altán, oplocení včetně podezdívky, vjezdová brána a branka, zpevněné plochy včetně obrubníků, inženýrské sítě: přípojka el. energie, studna, odpadní jímka a okrasné dřeviny. Součástí stavby Jelenice č. p. 61 jsou zejména elektrické přímotopy, elektrický bojler, dále kuchyňská linka, včetně vestavěných spotřebičů, a vestavěná skříň. Popis: Rodinný dům Jelenice č. p. 61 byl postaven jako samostatný objekt a má celkem 2 nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, v části je půda a je zde vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven v roce 1999. Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je zděná, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou železobetonové monolitické. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří betonové tašky a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové. Dispozičně je rodinný dům řešen jako 6+1 a je propojen zastřešením s garáží a dílnou (stavbou bez čp/če). V domě se nachází kuchyně, jídelna, obývací pokoj, ložnice, pracovna, 2x dětský pokoj, a dále zádveří, předsíň, šatna, chodba, 2 x WC, koupelna, schodiště a zimní zahrada. Podlahová plocha činí 227,75 m2. Podlahová plocha, vč. příslušenství činí 268,55 m2. Vnitřní omítky jsou štukové. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem se žaluziemi. Orientace obytných prostor je na jihovýchod a jihozápad. Vybavení koupelny tvoří rohová vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. V domě jsou použity dřevěné prosklené interiérové dveře, zárubně jsou obložkové a vchodové dveře jsou plastové bezpečnostní. V kuchyni je instalována kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči. Mezi další vybavení domu patří krbová vložka a vestavěná skříň. V obytných místnostech je na podlaze položena laminátová plovoucí podlaha nebo keramická dlažba, kuchyně má na podlaze keramickou dlažbu, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je podlaha řešena laminátovou plovoucí podlahou a keramickou dlažbou. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230 V a 400 V. Zemní plyn není zaveden. Objekt není připojen na vodovodní řad a veřejnou kanalizaci vedoucí v ulici před domem. Objekt má vlastní studnu a jímku na vyvážení. Řešení vytápění v domě bylo elektrickými přímotopy a krbovou vložkou. V domě byl pro ohřev vody instalován bojler. Dražebník upozorňuje, že nebude před předáním objektu vydražiteli zajišťovat zprovoznění dodávky a ohřevu vody včetně vytápění. Na pozemku, který náleží k objektu, jsou okrasné dřeviny a pozemek je oplocen plotovými dílci z ocelových profilů se sloupky a podezdívkou z KB bloků. Samotný pozemek je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. Součástí pozemků jsou venkovní stavby garáž s dílnou a zahradní altán o zastavěné ploše 14 m2. Nemovité věci nejsou zatíženy věcnými břemeny. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby uvedené v oznámení o konání opakované dražby, popis stavu předmětu dražby a práva a závazky na předmětu dražby váznoucí jsou uvedeny podle dostupných informací.

Jedná se o připravovaný prodej, nikoli o závaznou nabídku. Informace zde zveřejněné nesměřují podle ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy. Přesné termíny prodeje budou teprve zveřejněny.

Přiložené dokumenty k nabídce