Prodej budovy č. p. 157 a pozemků v k. ú. Besednice

ID (37056-A6789)

Aukce nabídky byla vyhlášena

Stavby
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Český Krumlov
Aukce vyhlášena (25.02.2020 10:00 - 27.02.2020 10:00)

Josef Kubeš

387724348

josef.kubes@uzsvm.cz

Prokišova 1202/5, 37103 České Budějovice

Dům čp. 157 je dvoupodlažní objekt s malým podzemním sklípkem. Dle typu konstrukce a použitých materiálů znalec odhadl dobu výstavby do 30. let 20. století. Budova je vystavěna ze smíšeného zdiva, bez vodorovných izolací, střecha vaznicová ,krytá taškami s anténou a hromosvodem.Nemovitosti se nachází v zastavěné části Městysu Besednice, ve Školní ulici. Jsou napojeny na el. síť, vodovod a kanalizaci. Vchod do nemovitosti je vraty z ulice do průjezdu, přízemí je průjezdem rozděleno na 2 trakty. V pravé části se nachází kotelna s kotlem ústř. topení a sklad topiva, v levé části chodba, kuchyně, komora a obytná místnost. Nadzemní podlaží se samostatným vchodem po schodišti z průjezdu se sestává z chodby, kuchyně, 2 obytných místností, koupelny a WC. Půdní prostor nevyužitý. Podlahy v obytných místnostech dřevěné prkenné, v přízemí chybí. V kuchyni, WC, koupelně a na chodbách zastaralá a opotřebovaná dlažba. Okna dvojitá dřevěná špaletová, sociální zařízení provizorní (pouze v koupelně zavedena studená voda), vytápění ústředními s radiátory, obytné místnosti s možností topení v kamnech. Dle průkazu energetické náročnosti je budova zařazena ve skupině G jako mimořádně nehospodárná budova. K obytné části přiléhá kůlna a stodola, na pozemku 3/5 se nachází samostatný objekt, zřejmě sklad. Všechny stavby jsou stejného stáří a konstrukce jako obytná část, dům je celkově ve velmi špatném technickém stavu se zanedbanou údržbou. Pozemek st. 189 je zastavěn budovami a malým dvorkem mezi nimi. Pozemek 3/5 - zahrada tvoří malou předzahrádku, boční průchod mezi domem a sousedním pozemkem, a zahradu za stodolou. Nachází se zde stavba – sklad, nezapsaný v KN. Pozemek není udržován, je porostlý náletovými dřevinami a 3 ks ořešáku. Předzahrádka bez porostů, s poškozeným oplocením. Celková plocha pozemků činí 543 m2. V domě se nachází zbylé bytové zařízení zcela bez hodnoty, které je součástí prodávaného majetku.
Ve středu dne 12. 2. 2020 od 14:00 do 14:30 hodin

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci