k.ú. Trmice, p.p.č. 480,481,482/1,482/3,483,484 (součást stavba č.p. 536), 485 (součást stavba č.p. 537),486 - v ulici Dělnická

ID (37440)

Stavby

2 500 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ústí nad Labem
Jiné formy PP (ukončeno)

Eva Fišerová

416921526

eva.fiserova@uzsvm.cz

Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem

Předmětné nemovité věci se nacházejí v Trmicích v ulici Dělnická částečně pod mostem, pod tělesem dálnice D8. Na parcelách číslo 484 a 485 jsou řadové domy. Původně byly používány zaměstnanci ŘSD při výstavbě dálnice D8 – 0807/I a 0807/II. Později je používala Správa a údržba silnic jako sklad dopravního značení. Posledních 7 let je objekt vyklizený a nepoužívá se. UZSVM nemá žádnou stavební dokumentaci k těmto objektům. Domy jsou v přízemí a prvním patře propojeny, sklepy a půdy propojené nejsou. Z vybavení jsou v domě světla, WC, vana, bojler, umyvadla, radiátory, dveře – vše v dožitém stavu. Sklepy jsou mokré – opadaná omítka. Střechou v některých částech zatéká. Vytápění v minulosti parou, v současné době přívod páry neexistuje. Vodoměr byl v objektu demontován, ale přístup k vodovodnímu řádu existuje. Dešťová voda je pravděpodobně svedena do kanalizace. Elektřina je v současné době přivedena do objektu ze SUS (naproti v ulici), je zapnutá, odběr je pouze pro elektronickou ostrahu objektu. Domy jsou vhodné k celkové rekonstrukci. Parcely č. 483 a č. 486 jsou v KN vedeny jako zahrada. V současné době jsou to pozemky zatravněné, tráva je posekaná. Parcela č. 482/1 a č. 482/3 jsou vyasfaltované plochy. Z pozemku č. 482/3 se při převodu oddělily dvě parcely, a to pozemky pod mostními sloupy – p. p. č. 482/4 a 482/5 – jedná se o plochu 2 x 38 m2. Tyto dvě parcely zůstaly v příslušnosti ŘSD. Parcely č. 480 a č. 481 jsou zatravněné plochy, oddělené od ostatních plotem. V současné době se jedná o zatravněnou a neudržovanou plochu. Dle sdělení městského úřadu Trmice leží p. p. č. 480, 481, 482/1 a 482/3 v ploše: Plochy pro veřejnou sídelní a ochrannou zeleň. Pozemky p. č. 483, 484, 485 a 486 leží v ploše: Plochy pro bydlení individuální. Parcely č. 480, 481, 482/1, 482/3, 484 a 485 jsou zatíženy vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Parcely č. 481, 482/3 a 484 jsou zatíženy vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Parcela č. 481 je zatížena vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti Telco Pro Services, a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Parcely č. 481, 482/3, 484 a 485 jsou zatíženy vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Nemovité věci se nachází v záplavové oblasti. Průkazy energetické náročnosti budov čp. 536 a 537 v ulici Dělnická, Trmice dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou přílohou tohoto oznámení. Dle zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov jsou stavby čp. 536 a 537 zařazeny do třídy energetické náročnosti budovy G – mimořádně nehospodárná.
27.6.2019 od 9,00 do 10,00 hod. 10.7.2019 od 14,00 do 15,00 hod.

Přiložené dokumenty k nabídce