Tisk nabídky

Detail nabídky

k.ú. Trmice, p.p.č. 480,481,482/1,482/3,483,484 (součást stavba č.p. 536), 485 (součást stavba č.p. 537),486 - v ulici Dělnická

Stavby
2 500 000,00 Kč
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ústí nad Labem
Jiné formy PP (ukončeno)
Eva Fišerová
416921526
Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem
Předmětné nemovité věci se nacházejí v Trmicích v ulici Dělnická částečně pod mostem, pod tělesem dálnice D8. Na parcelách číslo 484 a 485 jsou řadové domy. Původně byly používány zaměstnanci ŘSD při výstavbě dálnice D8 – 0807/I a 0807/II. Později je používala Správa a údržba silnic jako sklad dopravního značení. Posledních 7 let je objekt vyklizený a nepoužívá se. UZSVM nemá žádnou stavební dokumentaci k těmto objektům. Domy jsou v přízemí a prvním patře propojeny, sklepy a půdy propojené nejsou. Z vybavení jsou v domě světla, WC, vana, bojler, umyvadla, radiátory, dveře – vše v dožitém stavu. Sklepy jsou mokré – opadaná omítka. Střechou v některých částech zatéká. Vytápění v minulosti parou, v současné době přívod páry neexistuje. Vodoměr byl v objektu demontován, ale přístup k vodovodnímu řádu existuje. Dešťová voda je pravděpodobně svedena do kanalizace. Elektřina je v současné době přivedena do objektu ze SUS (naproti v ulici), je zapnutá, odběr je pouze pro elektronickou ostrahu objektu. Domy jsou vhodné k celkové rekonstrukci. Parcely č. 483 a č. 486 jsou v KN vedeny jako zahrada. V současné době jsou to pozemky zatravněné, tráva je posekaná. Parcela č. 482/1 a č. 482/3 jsou vyasfaltované plochy. Z pozemku č. 482/3 se při převodu oddělily dvě parcely, a to pozemky pod mostními sloupy – p. p. č. 482/4 a 482/5 – jedná se o plochu 2 x 38 m2. Tyto dvě parcely zůstaly v příslušnosti ŘSD. Parcely č. 480 a č. 481 jsou zatravněné plochy, oddělené od ostatních plotem. V současné době se jedná o zatravněnou a neudržovanou plochu. Dle sdělení městského úřadu Trmice leží p. p. č. 480, 481, 482/1 a 482/3 v ploše: Plochy pro veřejnou sídelní a ochrannou zeleň. Pozemky p. č. 483, 484, 485 a 486 leží v ploše: Plochy pro bydlení individuální. Parcely č. 480, 481, 482/1, 482/3, 484 a 485 jsou zatíženy vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Parcely č. 481, 482/3 a 484 jsou zatíženy vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Parcela č. 481 je zatížena vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti Telco Pro Services, a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Parcely č. 481, 482/3, 484 a 485 jsou zatíženy vedením inženýrských sítí ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Zápis věcného práva není evidován v katastru nemovitostí. Nemovité věci se nachází v záplavové oblasti. Průkazy energetické náročnosti budov čp. 536 a 537 v ulici Dělnická, Trmice dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsou přílohou tohoto oznámení. Dle zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov jsou stavby čp. 536 a 537 zařazeny do třídy energetické náročnosti budovy G – mimořádně nehospodárná.
27.6.2019 od 9,00 do 10,00 hod. 10.7.2019 od 14,00 do 15,00 hod.

Přiložené dokumenty k nabídce