Černošice, budova č.p. 934 - veřejná dražba

ID (37442)

Stavby

8 100 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha-západ
Jiné formy PP (ukončeno)

Ing. Petr Slavík

225776135

petr.slavik@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Předmět dražby tvoří: Nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Černošice, obec Černošice, okres Praha - západ, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha - západ, a to: - pozemek parc. č. 955 o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Černošice č. p . 934, bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. 955, - pozemek parc. č. 956 o výměře 966 m2, zahrada, zemědělský půdní fond, včetně součástí a příslušenství, které tvoří venkovní vstupní schodiště, studna včetně čerpadla a pumpy, jímka, malý zahradní domek, sušák, oplocení včetně plechové brány, ovocné a okrasné dřeviny. Popis předmětu dražby: Nemovitost leží v lokalitě Nová Vráž města Černošice. Přístup k ní je zpevněnou veřejnou přístupnou komunikací s názvem Tyršova. Inženýrské sítě obce jsou dostupné, doposud byl do nemovitosti přiveden pouze elektrický proud, za zdroj vody sloužila studna s darlingem ve sklepě k domu a splašky byly svedeny do jímky. Zděný, plně podsklepený dům se sedlovou střechou s polovalbou byl vystavěn v roce 1931. Dům je bez izolace, v původním stavu. Střecha je kryta pálenými taškami, místy zatéká, fasáda vápenocementová místy odpadává, objevují se prasklinky. Okna jsou dřevěná kastlová, dveře plné dřevěné v dřevěných zárubních, podlahy v kuchyních a pokojích prkenné kryté PVC, v chodbách původní teraco. Vytápění objektu bylo řešeno kamny na tuhá paliva, ohřev vody v kuchyni elektrickým průtokovým ohřívačem, v koupelně bývala lázeňská kamna. Stavba je dvougenerační, v přízemí a podkroví jsou bytové jednotky s dispozicí 2+1, v obou podlažích jsou koupelny a WC, ovšem hygienické zázemí neodpovídá současným normám. K domu přiléhá zimní zahrada přístupná z chodby v přízemí, na jejíž střeše je terasa přístupná z chodby v podkroví. V suterénu jsou dvě oddělené garáže, uhelna, vodárna, sklep a samostatný sklad přístupný jen zvenčí. Z obytného podkroví je strmým dřevěným schodištěm vstup do půdního prostoru. Dispozice: 1 PP: Dvě garáže, komora se samostatným vstupem zvenčí, malá komora pod verandou se samostatným vstupem zvenčí, sklad uhlí, sklad s vodárnou, chodba a schodiště. 1 NP: Předsíň, kuchyně se spíží, dva pokoje, koupelna, WC a schodiště. 2 NP: Obytné podkroví, schodiště, předsíň, spíž, dva pokoje, kuchyně se spíží, koupelna, WC. Horní podkroví – půda, slouží jako sklad přístupný strmými dřevěnými schody. Dům je dlouhodobě neobývaný, neudržovaný, nevytápěný, před kompletní rekonstrukcí. Pozemek zahrady je oplocen pletivem, do ulice rámovým na podezdívce, s vjezdovou bránou. Další příslušenství tvoří studna, jímka před garáží, malý zahradní domek, venkovní vstupní schodiště, sušák. Zahrada je stejně jako dům roky neudržovaná, porost tvoří několik starých zplanělých ovocných stromů a okrasných dřevin (thuje, jalovec, šeřík, smrk) s náletovým podrostem. Dům není vyklizen. Seznam a stav movitých věcí je uveden v Čl. III. dražební vyhlášky. Movité věci tvoří vybavení domu a dále jde o věci sloužící k běžnému provozu a údržbě domu a zahrady. Stav předmětu dražby odpovídá jeho stáří, běžnému používání a údržbě.
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín dne 19. 12. 2019 v 9,00 hod., 2. termín dne 6. 1. 2020 v 14,00 hod., případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese ul. Tyršova č.p. 934, Černošice. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce