Tisk nabídky

Detail nabídky

DESNÁ III, RODINNÝ DŮM ČP. 714 S POZEMKY p. č. . 1613 a p. č. 1614

Pozemky
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Jablonec nad Nisou
Jiné formy PP (ukončeno)
Hana Břízová
485244430
nám. Dr. E. Beneše 26, 46001 Liberec
Majetek se nachází ve svažitém terénu, v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, obklopen zelení v podobě lesů a luk. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Dle odhadu znalce byl dům postaven kolem roku 1905 - stav domu odpovídá jeho stáří. Na pozemku p. č. 1614 se nachází stará hrušeň a oplocení předzahrádky, které tvoří dřevěný plot s podezdívkou, zbývající část je neoplocená. Přístup a příjezd k majetku je z komunikace ve vlastnictví LK – KSSLK. Je zde omezená možnost parkování přímo u domu. Poloha majetku je v klidné části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rezidenčně – rekreační zóně. Nachází se v blízkosti lyžařského vleku a nedaleko se nachází vodní nádrž Souš (zdroj pitné vody pro jablonecko) . Součásti a příslušenství tvoří studna, trvalý porost – hrušeň je zlomená, proto nebyla znalcem oceněna. Dům není zcela vyklizen, nacházejí se zde movité věci bez hodnoty. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je i převzetí těchto movitých věcí bez hodnoty. V domě je zavedena elektřina, o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdroj vody je ze studny, odpadní vody jsou svedeny do trativodu a zemní plyn není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí elektrických přímotopů, ohřev vody zajišťuje lázeňský kotel.
po dohodě na tel. čísle 485244430