DESNÁ III, RODINNÝ DŮM ČP. 714 S POZEMKY p. č. . 1613 a p. č. 1614

ID (44028)

Pozemky
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Jablonec nad Nisou
Jiné formy PP (ukončeno)

Hana Břízová

485244430

hana.brizova@uzsvm.cz

nám. Dr. E. Beneše 26, 46001 Liberec

Majetek se nachází ve svažitém terénu, v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů, obklopen zelení v podobě lesů a luk. Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Dle odhadu znalce byl dům postaven kolem roku 1905 - stav domu odpovídá jeho stáří. Na pozemku p. č. 1614 se nachází stará hrušeň a oplocení předzahrádky, které tvoří dřevěný plot s podezdívkou, zbývající část je neoplocená. Přístup a příjezd k majetku je z komunikace ve vlastnictví LK – KSSLK. Je zde omezená možnost parkování přímo u domu. Poloha majetku je v klidné části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rezidenčně – rekreační zóně. Nachází se v blízkosti lyžařského vleku a nedaleko se nachází vodní nádrž Souš (zdroj pitné vody pro jablonecko) . Součásti a příslušenství tvoří studna, trvalý porost – hrušeň je zlomená, proto nebyla znalcem oceněna. Dům není zcela vyklizen, nacházejí se zde movité věci bez hodnoty. Podmínkou uzavření kupní smlouvy je i převzetí těchto movitých věcí bez hodnoty. V domě je zavedena elektřina, o napětí 230V a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdroj vody je ze studny, odpadní vody jsou svedeny do trativodu a zemní plyn není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí elektrických přímotopů, ohřev vody zajišťuje lázeňský kotel.
po dohodě na tel. čísle 485244430