DRAŽBA - poz.parc.č. 118/1, parc.č. 118/2, součástí je stavba - bez čp/če, jiná stavba, parc.č. 118/3, součástí je stavba, bez čp/če, garáž, parc.č. 119, k.ú. Vršovice, obec Praha.

ID (48286)

Pozemky

19 000 000,00 Kč

převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha
Jiné formy PP (ukončeno)

Helena Bucharová

225776466

helena.bucharova@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2

Pozemky jsou zčásti svažité přibližně obdélníkového tvaru, nacházející se mezi ulicemi Košická a Na Královce, Praha 10, k.ú. Vršovice. Sklon pozemků je k ulici Košická, odkud je možný hlavní přístup na pozemky. Pozemky jsou oploceny, objekty na pozemku parc. č. 118/2 a 118/3 jsou ve špatném stavu, zajištěny proti vstupu cizím osobám z důvodu nebezpečí a také z důvodu zabránění vzniku skládky. Oba objekty jsou ve velmi zanedbaném stavu. Nemovitosti se nacházejí v lokalitě několikapatrových bytových domů, v dosud nezastavěné části ulice Košická, Praha 10, Vršovice. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako – OV – všeobecně obytné. Podrobné informace jsou popsány ve znaleckém posudku, který je k dispozici u dražebníka.
Prohlídky předmětu dražby byly stanoveny na tyto termíny: 1. termín dne 31. 7. 2019 ve 14,00 hod. 2. termín dne 14. 8. 2019 ve 14,00 hod. případně i mimo uvedené termíny po předchozí dohodě s dražebníkem. Místo srazu účastníků prohlídky předmětu dražby se stanovuje na adrese Praha 10 – Vršovice, ulice Košická u vchodu na pozemek. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Vzhledem ke špatnému stavebně-technickému stavu budov je do nich pro nebezpečí úrazu vstup zakázán a prohlídky budou probíhat pouze zvenčí.

Přiložené dokumenty k nabídce