Divadelní opona

ID (51102)

Ostatní movité věci
Převzetí (převod vlastnického práva)
Národní divadlo
Praha
Schválení převodu ministerstvem

Dagmar Růžičková

603888253

d.ruzickova@narodni-divadlo.cz

Ostrovní 1, 11230 Praha 1

Národní divadlo nabízí prodej z důvodu nepotřebnosti - jedná se o divadelní oponu - dříve opona ve Státní opeře. Autor: Antonín Střížek. V současné době je opona umístěna ve skladu a možnosti prohlídky jsou silně omezené. Bližší informace v přiloženém znaleckém posudku. Minimální cena nabídky je 100.000,-Kč Nabídky zasílejte mailem na adresu: d.ruzickova@narodni-divadlo.cz

Přiložené dokumenty k nabídce

Položky nabídky (1)

1. Divadelní opona

Ostatní movité věci
1 ks
10.01.2020