Nabídka darování koní - valach Blek a klisna Brita

ID (63350)

Zvířata
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ústí nad Orlicí
Realizovaný

Stanislava Kunertová

465385537

stanislava.kunertova@uzsvm.cz

Smetanova 43, 56216 Ústí nad Orlicí

Jedná se o dva koně - valacha jménem Blek a klisnu jménem Brita. Zvířata byla v únoru 2020 v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, odebrána původnímu majiteli a jsou umístěna v náhradní péči. Státu připadla v červenci 2020. Koně byli chováni v nevhodných podmínkách, neměli dostatečný přístup ke krmivu a nebyla jim poskytována běžná veterinární péče či ošetřovatelská péče. Jedná se o koně, kteří vzhledem k jejich zdravotnímu stavu nejsou vhodní pro sportovní účely, rekreační ježdění ani pro pracovní využití.
Koně jsou umístěny v náhradní péči. Po telefonické domluvě na čísle 465 385 537 možnost podání kontaktu na náhradní chovatele.