Olomouc - město - pozemek parc. č. st. 144/1 jehož součástí je stavba č. p. 803

ID (68914)

Pozemky
převzetí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Olomouc
Připravovaný k realizaci veřejnosti

Petra Rehovičová

585510186

petra.rehovicova@uzsvm.cz

Jeremenkova 1263/17, 779 00 Olomouc

Majetek se nachází v centru města Olomouce, v městské památkové rezervaci, na ulici 1. máje. Stavba č. p. 803 je původně objekt bývalých vojenských kasáren, který byl armádou užíván cca od roku 1874. Jedná o několikapodlažní památkově chráněnou budovu s napojením na všechny inženýrské sítě plyn, elektro, voda a telekomunikace

Jedná se o připravovaný prodej, nikoli o závaznou nabídku. Informace zde zveřejněné nesměřují podle ustanovení § 1732 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, k uzavření smlouvy. Přesné termíny prodeje budou teprve zveřejněny.