Budova č.p. 266, ul. Divišova, Ostrava-Hrušov

ID (94280-A34882)

Aukce nabídky byla vyhlášena

Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ostrava-město
Aukce vyhlášena (11.10.2023 10:00 - 12.10.2023 10:00)

Lucie Otisková

597315340

lucie.otiskova@uzsvm.cz

c4nfs5n

Lihovarská 1335/9, 71610 Ostrava

Jedná se o neužívaný objekt bývalé základní školy pro první stupeň a mateřské školky, který byl postaven jako čtyřpodlažní (s jedním podzemním a třemi nadzemními) s nevyužitým podkrovím. Zděná stavba je z cihel plných pálených s břízolitovou venkovní omítkou a dřevěnou střešní mansardovou konstrukcí s nárožní věžní kopulí. Střechu s mansardovou konstrukci tvoří dřevěný vazníkový krov samostatný nad každou částí budovy, které na sebe konstrukčně navzájem navazují ale nejsou navzájem průchozí. Stavba byla původně navržena jako internát pro ošetřovatelskou školu a je koncipována jako centrální část se dvěmi navazujícími křídly do tvaru písmene „V“ s přistavěnou přízemní budovou ve dvorní části. Nejstarší dochovaná dokumentace k rekonstrukci objektu je z roku 1942. Výška stropů je 4,0m, v suterénu je v nejhlubší části výška 5,25m, jinak pouze 2,85m až 3,3m. Hlavní část stavby je dostupná z hlavního vstupu, z pravého křídla v patře a z přilehlé zastřešené ocelové rampy v zadní části pravého křídla. Jednotlivé křídla jsou navzájem propojené chodbami a v suterénní části navazuje na hlavní část stavby ve dvorním sektoru přízemní jednopatrová přístavba, která původně sloužila jako tělocvična a jako poslední známé využití byla upravena pro truhlářskou výrobu nábytku. Okna v hlavní budově jsou dřevěná, v suterénu a stolárně jsou již vyměněná plastová, ale značně poškozená. V současné době je budova zajištěna proti vniknutí třetích osob zazděním suterénních okenních otvorů a všech dveřních vstupů, kromě hlavního vstupu, který je částečně zazděn a opatřen kovovou mříží zamykatelnou na 2 kladky a původní venkovní dveřní křídlo bylo modifikováno, aby bylo možno také uzamknout řetězem s kladkou, a to z důvodu častého vandalizmu. Majetek je realizovaný v režimu zákona č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
Prohlídka objektu možná po telefonické dohodě s kontaktní osobou popř. na tel. čísle 597 315 451 u Ing. Bohdany Wojcíkové.

Přiložené dokumenty k aukci