Přihlášení

Přihlášení službou Identita občana

Poznámka: K přihlášení službou Identita občana musí být uživatel již zaregistrován v NMS touto službou. Jakmile se uživatel přihlásí službou Identita občana, uloží se přihlašovací údaje v prohlížeči a budou automaticky používány při dalším přihlašování. Jiný uživatel se pak může přihlásit jen zvláštním postupem popsaným v Uživatelské příručce pro veřejnost.


Přihlášení službou Identita občana

Poznámka: K přihlášení službou Identita občana musí být uživatel již zaregistrován v NMS touto službou. Jakmile se uživatel přihlásí službou Identita občana, uloží se přihlašovací údaje v prohlížeči a budou automaticky používány při dalším přihlašování. Jiný uživatel se pak může přihlásit jen zvláštním postupem popsaným v Uživatelské příručce pro veřejnost.

Přihlášení službou CAAIS