Objekt těžkého opevnění (bunkr) včetně pozemku, k.ú. Šilheřovice

ID (46043-A14593)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

07.04.2021 11:00 - 09.04.2021 9:00  (SEČ/SELČ)
07.04.2021 11:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

499 000,00 Kč
5 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jindřiška Rozehnalová

553690108

jindriska.rozehnalova@uzsvm.cz

Praskova 194/11, 74601 Opava

Předmětem nabídky je stavba včetně pozemku. Pozemek p.č. 1302/2 leží uprostřed zemědělsky užívaných pozemků 400 m severozápadně od čerpací stanice na dálnici D1 a 600 m jihozápadně směrem od místní části Paseky obce Šilheřovice. Část pozemku je zastavěna stavbou opevnění, část je nezastavěna s terénním zásypem stavby. Na pozemku byl v r. 1935 vybudován pěchotní srub MO-S8 „Dvůr Paseky“. Tento jednopodlažní objekt spadá do kategorie těžkého opevnění vybudovaného v rámci opevňovacích prací Moravská Ostrava. Součástí stavby srubu je kopaná studna. Po stranách byl srub původně vybaven kovovými zvony, které sloužily pro ochranu umístěných děl. Vybavení stavby bylo z větší části zničeno, ocelové zvony s děly odstraněny, železobetonová část byla částečně poničena. Součástí pozemku jsou trvalé porosty a terénní zásyp. K pozemku nevede žádná komunikace a je přístupný pouze přes pozemek jiného vlastníka. Více informací v aukční vyhlášce.
Prohlídka předmětu aukce bude stanovena po telefonické dohodě na tel. čísle 553 690 108, 704 960 458.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému. Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.
49 900,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci