Prodej pozemku parc.č. 73/2 k.ú. Černý Most

ID (72365-A15096)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

25.05.2021 14:00 - 27.05.2021 14:00  (SEČ/SELČ)

18 887 400,00 Kč

18 887 400,00 Kč
100 000,00 Kč
1

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
3e1b08c1 18 887 400,00 Kč 27.05.2021 12:46
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Renata Dvouletá

225776627

renata.dvouleta@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábřeží 390, 128 00 Praha 2

Prodávaný pozemek parc.č. 73/2 k.ú. Černý Most je zcela zastavěn stavbou občanské vybavenosti – polyfunkční stavbou č.p. 1139, občanská vybavenost, k.ú. Černý Most, na adrese Bratří Venclíků 1139/3, 198 00 Praha 14 – Černý Most. Pozemek parc.č. 73/2 k.ú. Černý Most je přístupný z veřejné komunikace z ulice Bratří Venclíků. Okolní zástavbu tvoří bytové panelové domy a rodinné domy, mateřská a základní škola, Úřad městské části Praha 14, sportovní hřiště a stanice metra „Rajská zahrada“. V místě je dostupná veškerá občanská vybavenost a možnost napojení na přípojky všech inženýrských sítí. Na pozemku stojí stavba č.p. 1139, občanská vybavenost, k.ú. Černý Most ve vlastnictví Sparta Černý Most, s.r.o. Tento subjekt má k předmětu elektronické aukce zákonné předkupní právo podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Prohlídka nebude organizována, pozemek je volně přístupný, ovšem zastavěný stavbou jiného vlastníka.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1 888 740,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 24.5.2021 do 14 hodin. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce.
1 888 740,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci