Kostelec u Zlína, st.p.č.560, součástí je stavba: Kostelec čp.425, pozemkové p.č.387/30, 387/76, 426/25, 1220/3 a 1220/20

ID (38006-A27894)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

10.01.2023 12:00 - 11.01.2023 12:00  (SEČ/SELČ)
10.01.2023 12:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

12 700 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Kateřina Doleželová

731401294

katerina.dolezelova@uzsvm.cz

třída Tomáše Bati 3792, 76001 Zlín

Stavba č.p. 425: Oceňovaná nemovitost se nalézá cca 5 km severně od centra města Zlín, v místní části Kostelec v ul. Okrajové na okraji souvislé zástavby samostatných rodinných domů. Nemovitost je tvořena rodinným domem č.p. 425 a příslušenstvím, sestávajícím z drobných vedlejších staveb (dřevěná kůlna na nářadí s pultovou střechou půdorysu 4x3 m a dřevěného altánku), nadstandardních venkovních úprav (tj. přípojek vody, kanalizace, plynu, elektro a dále oplocení, zpevněných ploch, opěrných zídek, teras, venkovních schodišť, zahradního osvětlení a venkovního bazénu) a okrasných trvalých porostů. Vjezdová brána je situována na pozemku ve vlastnictví statutárního města Zlína, kdy část tohoto pozemku zasahuje také do zahrady, přičemž užívání části tohoto pozemku není smluvně upraveno. Dispozičně dům zahrnuje v 1. NP (přízemí) z úrovně terénu hlavní vstup se zádveřím, vstupní halu, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, šatnu, WC. Ve zvýšené části přízemí se nachází klidová zóna (3 ložnice, chodba, koupelna s WC). V 1. PP jsou umístěny 2 garáže, kotelna s plynovým kotlem, sušárna, relaxační místnost (s vestavěným whirpoolem, sprchou a možností vestavby sauny) a sklad. V koupelně rodinného domu je demontována část koupelnových prvků - WC včetně ovládacího prvku, kompletní sprchový kout, vestavěná skříňka, sestava 2 ks umyvadel, skříněk a zrcadel, vodní topný žebřík. Dům byl zkolaudován v r. 1983 a je udržovaný. Po r. 1990 probíhaly průběžně modernizace domu (zejm. zateplení, okna, obklady, zařizovací předměty, vytápění, podlahy). Součástí prodeje jsou také movité věci, které se v domě nachází, a to jak sestavy nábytku na míru ve dvou dětských pokojích a nábytku na míru v ložnici včetně manželské postele a stolku se zrcadlem, tak další movité věci specifikované v příloze Kupní smlouvy. Pozemky stavební parc. č. 560, pozemkové parc. č. 387/30, parc. č. 387/76, parc. č. 426/25, parc. č.1220/3 a parc. č. 1220/20 jsou užívány v jednotném funkčním celku s rodinným domem č.p. 425. Přístup k pozemkům: předmět aukce je oplocen a přístupný z veřejné místní komunikace, přičemž vjezdová brána je situována na pozemku třetí osoby (vlastník Statutární město Zlín), kdy část tohoto pozemku zasahuje také do zahrady. Předmět aukce je dotčen, se všemi souvisejícími dopady, vedením kanalizačního řadu, v severní části pozemku pozemková parc. č. 426/25 se nachází přípojka NN a sdělovací kabel pro rodinný dům č.p. 425, ale mohou se zde nacházet i jiné inženýrské sítě, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou případným zájemcům bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí. Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 425 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.“), je přílohou této Aukční vyhlášky. Dle zpracovaného průkazu energetické náročnosti budovy je stavba č.p. 425 zařazena do třídy energetické náročnosti budovy E – nehospodárná.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: ve středu 14. 12. 2022 v době od 13:00 do 14:00 hod. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Konkrétní termíny prohlídek budou stanoveny tak, aby byly respektovány veškeré platné právní předpisy a vnitřní předpisy zadavatele, vydané k zabránění šíření nákazy COVID-19.
Aukce se řídí platným aukčním řádem, není-li stanoveno v Aukční vyhlášce jinak.
12 700 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci