Veská - st. p. č. 124 včetně stavby č. p. 68, rodinný dům a p. p. č. 165/21

ID (92507-A28040)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

12.01.2023 12:00 - 13.01.2023 12:00  (SEČ/SELČ)
12.01.2023 12:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

5 200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Martina Peterková

467002741

martina.peterkova@uzsvm.cz

Jiráskova 20, 532 02 Pardubice

Předmětný majetek se nachází v obci Sezemice, části obce Veská, v zástavbě rodinných domů. Rodinný dům je přístupný přímo ze zpevněné asfaltové komunikace. Jedná se o rodinný dům s jedním nadzemním podlažím, s přístavbou dvougaráže, bez podsklepení a s plně využitým podkrovním prostorem. Objekt je napojen na veškeré inženýrské sítě obce – elektrická energie, kanalizace, veřejný vodovod a zemní plyn. V přízemí objekt obsahuje vnitřní chodbu, kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, koupelnu, WC a pokoj. V podkroví jsou situovány tři pokoje, koupelna a WC. Objekt byl postaven jako zděný se zateplením na betonových základových pasech s izolací proti zemní vlhkosti, složitou půlvalbovou střechou, střešní krytinou z glazovaných tašek a probarvenou štěrkovou vnější fasádou. Objekt má masivní vstupní dveře, dřevěná okna s dvojsklem, betonové podlahy, hladké štukové vnitřní omítky. Stavba budovy č. p. 68 byla dokončena v říjnu 2004. Venkovní úpravy tvoří oplocení, venkovní gril, venkovní dlažba, vstupní schodiště, přípojka elektřiny, zemního plynu, kanalizace a vodovodní přípojka. Objekt je ve velmi zdevastovaném technickém stavu – chybí veškeré zařizovací předměty jako kotel na vytápění, vana, kuchyňská linka, krb, vnitřní dveře, obložkové zárubně, části obkladů a dlažeb, WC a vnitřní vybavení koupelen. Jsou sejmuty podlahové krytiny, zásuvky, vypínače, osvětlení, demontován rozvod podlahového vytápění a chybí schody do podkroví. Na objektu chybí klempířské konstrukce (žlaby a svody demontovány). Technický stav rodinného domu, neumožňuje jeho užívání k bydlení. Je nutná jeho kompletní oprava a rekonstrukce veškerého vnitřního zařízení a dále kontrola stavu elektrické instalace, rozvodů vody, plynu, kanalizace a systému podlahového vytápění. K rodinnému domu přiléhá zahrada na pozemku p. p. č. 165/21, která tvoří funkční celek se stavbou rodinného domu. Zahrada je v dosti zdevastovaném stavu. Je zatravněna, nachází se na ní torzo kamenného venkovního grilu, neošetřované okrasné stromy a keře a ovocný strom (jabloň). Průkaz energetické náročnosti s evidenčním číslem 449847.0 pro rodinný dům č. p. 68 byl vyhotoven dne 16. 8. 2022 energetickým specialistou Ing. Milošem Karafiátem. Třída energetické náročnosti budovy je D (méně úsporná).
Prohlídka předmětu aukce je možná po dohodě s kontaktní osobou.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 520.000,00 Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-7126511/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 11. 1. 2023. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. Složení kauce ve lhůtě do 11. 1. 2023.
520 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci