KŘIVÉ - AREÁL BÝVALÉHO "JZD PODLESÍ" VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - stavby, pozemky, movité věci

ID (67559-A28124)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

11.01.2023 14:00 - 12.01.2023 14:20  (SEČ/SELČ)

15 600 000,00 Kč

10 000 000,00 Kč
50 000,00 Kč
79

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
a37cc5f5 15 600 000,00 Kč 12.01.2023 14:18
e94756e6 15 550 000,00 Kč 12.01.2023 14:17
a37cc5f5 15 500 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
e94756e6 15 000 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
a37cc5f5 14 950 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
e94756e6 14 900 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
a37cc5f5 14 850 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
e94756e6 14 800 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
a37cc5f5 14 750 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
e94756e6 14 700 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
a37cc5f5 14 650 000,00 Kč 12.01.2023 14:15
e94756e6 14 600 000,00 Kč 12.01.2023 14:14
a37cc5f5 14 550 000,00 Kč 12.01.2023 14:14
e94756e6 14 500 000,00 Kč 12.01.2023 14:14
a37cc5f5 14 450 000,00 Kč 12.01.2023 14:14
e94756e6 14 400 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
a37cc5f5 14 350 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
e94756e6 14 300 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
a37cc5f5 14 250 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
e94756e6 14 200 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
a37cc5f5 14 150 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
e94756e6 14 100 000,00 Kč 12.01.2023 14:13
a37cc5f5 14 050 000,00 Kč 12.01.2023 14:12
e94756e6 14 000 000,00 Kč 12.01.2023 14:12
a37cc5f5 13 950 000,00 Kč 12.01.2023 14:12
e94756e6 13 900 000,00 Kč 12.01.2023 14:12
a37cc5f5 13 850 000,00 Kč 12.01.2023 14:12
e94756e6 13 800 000,00 Kč 12.01.2023 14:11
a37cc5f5 13 750 000,00 Kč 12.01.2023 14:11
e94756e6 13 700 000,00 Kč 12.01.2023 14:11
a37cc5f5 13 650 000,00 Kč 12.01.2023 14:10
e94756e6 13 600 000,00 Kč 12.01.2023 14:10
a37cc5f5 13 550 000,00 Kč 12.01.2023 14:10
e94756e6 13 500 000,00 Kč 12.01.2023 14:08
a37cc5f5 13 450 000,00 Kč 12.01.2023 14:08
e94756e6 13 400 000,00 Kč 12.01.2023 14:08
a37cc5f5 13 350 000,00 Kč 12.01.2023 14:08
e94756e6 13 300 000,00 Kč 12.01.2023 14:07
a37cc5f5 13 250 000,00 Kč 12.01.2023 14:07
e94756e6 13 200 000,00 Kč 12.01.2023 14:07
a37cc5f5 13 150 000,00 Kč 12.01.2023 14:06
e94756e6 13 100 000,00 Kč 12.01.2023 14:06
a37cc5f5 13 050 000,00 Kč 12.01.2023 14:06
e94756e6 13 000 000,00 Kč 12.01.2023 14:05
a37cc5f5 12 600 000,00 Kč 12.01.2023 14:05
e94756e6 12 550 000,00 Kč 12.01.2023 14:04
a37cc5f5 12 500 000,00 Kč 12.01.2023 14:04
e94756e6 12 450 000,00 Kč 12.01.2023 14:04
a37cc5f5 12 400 000,00 Kč 12.01.2023 14:03
e94756e6 12 350 000,00 Kč 12.01.2023 14:03
a37cc5f5 12 300 000,00 Kč 12.01.2023 14:03
e94756e6 12 250 000,00 Kč 12.01.2023 14:02
a37cc5f5 12 200 000,00 Kč 12.01.2023 14:02
e94756e6 12 150 000,00 Kč 12.01.2023 14:02
a37cc5f5 12 100 000,00 Kč 12.01.2023 14:02
e94756e6 12 050 000,00 Kč 12.01.2023 14:01
a37cc5f5 12 000 000,00 Kč 12.01.2023 14:01
e94756e6 11 950 000,00 Kč 12.01.2023 14:00
a37cc5f5 11 900 000,00 Kč 12.01.2023 14:00
e94756e6 11 850 000,00 Kč 12.01.2023 13:59
a37cc5f5 11 800 000,00 Kč 12.01.2023 13:59
e94756e6 11 750 000,00 Kč 12.01.2023 13:58
a37cc5f5 11 700 000,00 Kč 12.01.2023 13:58
e94756e6 11 650 000,00 Kč 12.01.2023 13:55
a37cc5f5 11 600 000,00 Kč 12.01.2023 13:54
e94756e6 11 550 000,00 Kč 12.01.2023 13:52
a37cc5f5 11 500 000,00 Kč 12.01.2023 13:52
e94756e6 10 950 000,00 Kč 12.01.2023 13:51
a37cc5f5 10 900 000,00 Kč 12.01.2023 13:51
e94756e6 10 850 000,00 Kč 12.01.2023 13:49
a37cc5f5 10 800 000,00 Kč 12.01.2023 13:47
e94756e6 10 750 000,00 Kč 12.01.2023 13:41
a37cc5f5 10 700 000,00 Kč 12.01.2023 13:40
e94756e6 10 650 000,00 Kč 12.01.2023 13:37
a37cc5f5 10 600 000,00 Kč 12.01.2023 13:34
e94756e6 10 550 000,00 Kč 12.01.2023 13:28
a37cc5f5 10 500 000,00 Kč 12.01.2023 12:49
e94756e6 10 100 000,00 Kč 12.01.2023 12:08
a37cc5f5 10 050 000,00 Kč 12.01.2023 10:16
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ing. Patrick Cassinelli

571498073

patrick.cassinelli@uzsvm.cz

Husova 1079/11, 74101 Nový Jičín

Předmětem elektronické aukce jsou nemovité věci zapsané na LV 60000 v k.ú. Křivé, obec Valašské Meziříčí. Nemovité věci byly v minulosti součástí administrativního a výrobního areálu Jednotného zemědělského družstva „Podlesí“ se sídlem ve Valašském Meziříčí. Provozní areál, který tvoří pozemky a stavby se nachází v jižní okrajové části města Valašské Meziříčí, v místní části Podlesí. Předmětné stavby byly dostavovány postupně. Podmínkou převodu je převzetí movitých věcí nacházejících se v předmětných stavbách. Movité věci budou do vlastnictví kupujícího převedeny samostatnou kupní smlouvou za pevnou kupní cenu ve výši 132.280,-- Kč. Bližší informace včetně technických údajů jsou zveřejněny v aukční vyhlášce.
Prohlídka předmětu aukce je možná po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 736 532 037 nebo 571 498 073
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.000.000,-- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 10.1.2023 včetně. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži uživatele.
1 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce