Velké Popovice, pozemek parc. č. 460/6, parc. č. 460/8 a parc. č. 460/9

ID (82294-A28281)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce zrušena

10.01.2023 13:30 - 12.01.2023 13:30  (SEČ/SELČ)
06.01.2023 10:46  (SEČ/SELČ)
Ne

V průběhu vyhlášené aukce byly zjištěny nové skutečnosti, které mohou mít vliv na způsob naložení s majetkem.

4 000 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jana Pospíšilová

317755232

jana.pospisilova@uzsvm.cz

4bdfs4u

Poštovní 2079, 25601 Benešov

Předmětné pozemky se nacházejí v širším centru zastavěného území obce, jsou nepravidelného geometrického tvaru, v terénu s mírným svahem jižním směrem. Pozemek parc. č. 460/6 je součástí větší plochy jejíž hranici tvoří oplocené pozemky sousedních staveb, tvoří ho částečně louka s náletovými porosty. Na předmětném pozemku se nachází nevyužívaná, betonová vodní nádrž. Přístup k pozemku je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Pozemek parc. č. 460/8 je součástí větší plochy, jejíž hranici tvoří oplocené pozemky sousedních staveb, tvoří ho louka s náletovými porosty. Na jihozápadním okraji pozemku se nachází zpevněná plocha z plošných betonových panelů. Přístup k pozemku je možný pouze přes pozemky jiných vlastníků. Na pozemku parc. č. 460/9 se nachází náletové porosty. Oplocení na pozemku není součástí prodeje. Přístup k pozemku je z místní komunikace z ul. Masarykova. Na pozemku se nachází podzemní vedení nízkého a vysokého napětí ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s., do pozemku zasahuje ochranné pásmo trafostanice. Územním plánem obce jsou předmětné pozemky zařazeny do kategorie SM – plochy smíšené obytné – městské.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.
Viz Aukční řád a Aukční vyhláška
400 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci