Dejvice 1573/1

ID (92573-A28294)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

17.01.2023 10:00 - 19.01.2023 10:00  (SEČ/SELČ)
17.01.2023 10:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

21 500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Mgr. Martin Mottl

225776226

martin.mottl@uzsvm.cz

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Jedná se o mírně svažitý pozemek bývalé zahrádkářské kolonie mezi ulicemi Na Černé hoře a Horoměřická, je částečně oplocen, nachází se na něm pozůstatek 1 zahradní chatičky, která není stavbou dle stavebního zákona a není evidována v katastru nemovitostí. Z jihozápadní strany je pozemek rovinatý a částečně pokrytý asfaltovým povrchem.
Pozemek je volně přístupný
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16. 1. 2023 do 23:59. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci.
1 000 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k aukci