Osobní automobil Škoda Favorit 136 L 46 kW

ID (97428-A28740)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

15.02.2023 10:00 - 16.02.2023 10:00  (SEČ/SELČ)
15.02.2023 10:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

50 920,00 Kč
1 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Dopravní prostředky a příslušenství
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Hana Břízová

485244430

hana.brizova@uzsvm.cz

nám. Dr. E. Beneše 26, 46001 Liberec

1. Předmětem aukce je movitá věc níže specifikovaná: Druh vozidla: osobní automobil Tovární značka a označení: Škoda Favorit 136 L 46 kW RZ: JND2952 Výrobní číslo vozidla (VIN): VIN : K0071291 typ : TMBADA200 Výrobce vozidla: AZNP OBOROVÝ PODNIK Barva: modrá-tmavá Počet míst: 5 Celková délka-šířka-výška: 3 815 – 1 620 – 1 415 Rok výroby: 1989 Datum registrace v ČR: 6. 9.1989 Objem motoru a výkon: 1289,00 cm3, 46 kW / 5 000 otáček/min Počet najetých km dle tachometru: 40 580 km Rozměr pneu: 13x 450 BH 165/70 R 13 OTP s platností emisní kontroly: bez osvědčení o technické kontrole Druh paliva: benzin (dále jen „předmět aukce“). Popis Předmětu aukce Výbava: výbava odpovídá údajům od výrobce Mimořádná výbava: není Vozidlo je dlouhodobě odstaveno mimo provoz. Celkový stav vozidla odpovídá stáří (době provozu) a počtu ujetých kilometrů. Není k dispozici servisní historie. Je provizorně opravené poškození v pravé přední části vozidla. Lak karoserie je zašlý s drobnými oděrkami. Na levé zadní bočnici a pravé zadní bočnici jsou známky koroze. Poškozený přední nárazník. Interiér vykazuje známky opotřebení. Baterie je vybitá, agregát a podvozkové skupiny nebylo možné posoudit z důvodu nepojízdnosti vozidla. Vozidlo je nepojízdné, nutná kontrola celého vozu a odborný servis. Registrační značky a osvědčení o registraci vozidla uloženy v depozitu RM Liberec od 2. 3. 2022. Vozidlo nemá platnou technickou kontrolu. Pneumatiky na vozidle : 4x Kormoran 165/70 R 13 – opotřebení 50% , nezjištěný datum výroby 1 x Nezjištěno 165/70 R 13 – opotřebení 50%, nezjištěný datum výroby 2. Jedná se již o používanou movitou věc. Zadavatel aukce nezaručuje její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat. Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky Předmětu aukce. 3. Předmět aukce se naschází v garážích odboru Odloučené pracoviště Liberec, nám Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec. Možnost prohlídky je uvedena v článku VIII. Aukční vyhlášky. 4. Zadavatel aukce upozorňuje, že údaje o Předmětu aukce uvedené v Aukční vyhlášce, popis stavu Předmětu aukce a práva a závazky na Předmětu aukce váznoucí jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
1. Prohlídku Předmětu aukce lze uskutečnit po telefonické dohodě na tel. č. 485 244 430 v pracovních dnech od 9:00 hod. do 13:00 hod. 2. Místo srazu účastníků prohlídky Předmětu aukce se stanovuje na adrese nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku
1. Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu článku 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 5.100,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-8124411/0710, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 14. 02. 2023 do 23:59 hod. Jako VARIABILNÍ SYMBOL a SPECIFICKÝ SYMBOL každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 2. V případě, kdy se účastník elektronické aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
5 100,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce