Zemědělské stavby v k.ú. Boreč.

ID (90270-A30330)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

04.04.2023 10:00 - 05.04.2023 15:00  (SEČ/SELČ)

0,00 Kč

5 180 000,00 Kč
100 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Státní pozemkový úřad

Přemysl Kubík

724082335

p.kubik@spucr.cz

Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 - Žižkov

Jedná se o zemědělské stavby, které sloužily pro chov skotu a sklad píce. Stavby vybudoval státní statek Katusice. U majetku proběhlo neúspěšně odstátnění dle zákona č. 92/1991 Sb., v platném znění, a následně byl v roce 2019 tento majetek vyjmut z privatizace Usnesením vlády ČR. Jednotlivé stavby jsou ve nevyhovujícím stavebně-technickém stavu, všechny jsou postaveny na pozemcích jiného vlastníka. Bližší popis staveb je uveden v přiložené charakteristice. Identifikace majetku: Budovy/stavby ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Katastrální Druh Čp./bez čp Na pozemku LV území bud.,stavby parc.č. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Boreč Boreč Objekt pro chov skotu bez čp PKN - st 140 167 Boreč Boreč Objekt pro chov skotu bez čp PKN - st 138 167 Boreč Boreč Objekt pro chov skotu bez čp PKN - st 132 167 Boreč Boreč silážní žlab Žebice bez čp PKN - st 134 167 Boreč Boreč Sklad obilí bez čp PKN - st 137 167 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- zapsané na LV 10002 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Po telefonické dohodě s panem Ungrem, tel.: +420 727 957 167, e-mail: r.ungr@spucr.cz
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému. Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci