Bytová jednotka č. 402/18 na adrese Františka Křížka 14, Praha 7-Holešovice

ID (113014-A38595)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

19.03.2024 14:00 - 21.03.2024 14:02  (SEČ/SELČ)

7 815 000,00 Kč

5 679 000,00 Kč
15 000,00 Kč
77

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
c7372185 7 815 000,00 Kč 21.03.2024 14:00
8f40e66c 7 800 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
c7372185 7 785 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
8f40e66c 7 770 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
c7372185 7 755 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
8f40e66c 7 740 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
c7372185 7 725 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
8f40e66c 7 710 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
c7372185 7 695 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
8f40e66c 7 680 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
c7372185 7 665 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
8f40e66c 7 650 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
c7372185 7 635 000,00 Kč 21.03.2024 13:59
8f40e66c 7 620 000,00 Kč 21.03.2024 13:58
5f9f697a 7 605 000,00 Kč 21.03.2024 13:58
8f40e66c 7 590 000,00 Kč 21.03.2024 13:58
c7372185 7 575 000,00 Kč 21.03.2024 13:58
8f40e66c 7 560 000,00 Kč 21.03.2024 13:58
c7372185 7 545 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
8f40e66c 7 530 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
c7372185 7 515 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
8f40e66c 7 500 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
c7372185 7 485 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
8f40e66c 7 470 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
c7372185 7 455 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
8f40e66c 7 440 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
c7372185 7 425 000,00 Kč 21.03.2024 13:57
8f40e66c 7 410 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
c7372185 7 395 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
8f40e66c 7 380 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
c7372185 7 365 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
8f40e66c 7 350 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
c7372185 7 335 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
8f40e66c 7 320 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
c7372185 7 305 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
8f40e66c 7 290 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
c7372185 7 275 000,00 Kč 21.03.2024 13:56
8f40e66c 7 260 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
c7372185 7 245 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
8f40e66c 7 230 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
c7372185 7 215 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
8f40e66c 7 200 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
c7372185 7 185 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
8f40e66c 7 170 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
c7372185 7 155 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
8f40e66c 7 140 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
c7372185 7 125 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
8f40e66c 7 110 000,00 Kč 21.03.2024 13:55
c7372185 7 095 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
8f40e66c 7 080 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
c7372185 7 065 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
8f40e66c 7 050 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
c7372185 7 035 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
8f40e66c 7 020 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
c7372185 7 005 000,00 Kč 21.03.2024 13:54
8f40e66c 6 990 000,00 Kč 21.03.2024 13:53
c7372185 6 831 000,00 Kč 21.03.2024 13:53
5f9f697a 6 696 000,00 Kč 21.03.2024 13:52
f012a2fa 6 681 000,00 Kč 21.03.2024 13:35
8f40e66c 6 666 000,00 Kč 21.03.2024 13:30
b382671b 6 335 000,00 Kč 21.03.2024 13:30
c7372185 6 320 000,00 Kč 21.03.2024 13:30
b382671b 6 205 000,00 Kč 21.03.2024 13:25
c7372185 6 190 000,00 Kč 21.03.2024 13:21
0eb472df 6 075 000,00 Kč 21.03.2024 11:49
47f67e53 6 060 000,00 Kč 21.03.2024 11:26
5f9f697a 6 045 000,00 Kč 21.03.2024 11:22
f012a2fa 6 030 000,00 Kč 21.03.2024 11:11
c7372185 6 015 000,00 Kč 21.03.2024 10:53
f012a2fa 5 784 000,00 Kč 21.03.2024 10:36
0eb472df 5 769 000,00 Kč 21.03.2024 10:28
f012a2fa 5 754 000,00 Kč 21.03.2024 8:15
5cb7ba7c 5 739 000,00 Kč 20.03.2024 19:47
f012a2fa 5 724 000,00 Kč 20.03.2024 8:16
c7372185 5 709 000,00 Kč 19.03.2024 14:46
f012a2fa 5 694 000,00 Kč 19.03.2024 14:42
8f40e66c 5 679 000,00 Kč 19.03.2024 14:08
Jednotky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Helena Bucharová

225776466

helena.bucharova@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2

Předmětem elektronické aukce je bytová jednotka č. 402/18 vymezená v budově č. p. 402 stojící na pozemku parc. č. 2026, se spoluvlastnickým podílem 441/12707 na společných částech domu č. p. 402 a na pozemku parc. č. 2026, vše zapsáno na LV 8470 a na LV 3439, pro k. ú. Holešovice, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Jedná se o bytovou jednotku č. 402/18 v domě č. p. 402 na adrese Františka Křížka 14, Praha 7. Bytová jednotka je umístěna v domě zděné konstrukce se 7 nadzemními podlažími s výtahem. Dům je udržovaný. Objekt má přípojky, elektřiny, vody, kanalizace a teplé vody. Bytová jednotka se nachází v sedmém NP. Předmět aukce je v původním udržovaném stavu. K Předmětu aukce náleží právo výhradního užívání dvou teras o celkové výměře 15,2 m2. Plyn v domě není zaveden, ohřev vody je centrální. Lokalita je dopravně obslužná prostředky MHD. Nachází se zde veškerá občanská vybavenost. Dispoziční uspořádání jednotky: 2+1, podlahová plocha :41,1 m2 . V bytě jsou 2 pokoje, kuchyň, předsíň a koupelna s WC. K bytu patří sklep.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, tj. na adrese Františka Křížka 402/14, 170 00 Praha 7, a to v termínech: 28. 2. 2024 ve 14,00 hod. 6. 3. 2024 ve 14,00 hod.
Podmínky účasti v aukci Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 567.900,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 18. 3. 2024. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 2. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
567 900,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce