Benátecká Vrutice stp. č. 56, RD č.p. 32 a věci movité v domě č.p. 32

ID (97741-A38869)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

03.04.2024 11:00 - 04.04.2024 11:00  (SEČ/SELČ)
03.04.2024 11:00  (SEČ/SELČ)
Ano

Aukce byla automaticky zrušena z důvodu nesložení kauce žádným z žadatelů o účast v aukci.

1 926 000,00 Kč
10 000,00 Kč
0

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
V aukci nebylo přihazováno
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Lenka Kešnerová

321744509

lenka.kesnerova@uzsvm.cz

Karlovo náměstí 45, 28050 Kolín

Nemovitost se nachází v západní části obce Milovice, 4 km od středu obce, v katastrálním území Benátecká Vrutice. Součástí pozemku je rodinný dům čp. 32, zbylá část pozemku je částečně zpevněná a částečně porostlá dřevinami. Na pozemku se nachází vlastní studna, ke stavbě náleží vedlejší stavby ve špatném stavu – chlívky, uhelny sklad, dřevník . Vytápění domu je kotlem na tuhá paliva. Dům byl postaven před cca 100 lety, v posledních 30 letech bez rekonstrukce. Stavebně technický stav domu je zanedbaný. Rodinný dům je jednopodlažní a částečně podsklepený. Zdroj teplé vody chybí, koupelna chybí, suché WC. Elektrická energie je odpojena, plyn je na hranici pozemku, vodovod a kanalizace jsou ve vzdálenosti cca 40 m. Další údaje: • plochy jednotlivých místností: kuchyň 14,1 m2, obývací pokoj 22 m2, ložnice 19 m2, celková plocha bytu: 66,7 m2 • celkový obestavěný prostor: 477 m2 • studna Průkaz energetické náročnosti budovy čp. 32 dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože budova nesplňuje podmínky funkční budovy ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. p) zákona č. 406/2000 Sb., vzhledem ke skutečnosti, že v ní chybí napojení na rozvody energií a její vnitřní rozvody jsou neopravitelně poškozené, nebo zčásti nebo úplně chybí.
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: v pondělí 18. 3. 2024 v době od 12,30 do 13,30 hod. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 192.600,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-2220111/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do konce dne 02. 04. 2024. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. 2. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. 3. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce do konce výše uvedeného dne na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
192 600,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci