Štiřín - areál zámku Štiřín

ID (104048-A41567)

Aukce nabídky byla vyhlášena

Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha-východ
Aukce vyhlášena (11.09.2024 12:00 - 13.09.2024 12:00)

Mgr. Martin Mottl

+420 225 776 226

martin.mottl@uzsvm.cz

4bdfs4u

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Nemovité věci, které tvoří areál zámku Štiřín, se nachází v místní části obce Kamenice-Štiřín v lokalitě na úpatí Benešovské pahorkatiny. Areál zámku se zázemím, anglickým parkem a lesem tvoří vzájemně propojený komplex s památkovou, historickou, umělecko-řemeslnou a krajinářskou hodnotou. Zámek s hospodářským dvorem a anglickým parkem je nemovitou kulturní památkou, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod rejstř. č. ÚSKP 18807/2-2078. Areál zámku ve Štiříně patří k hodnotným architektonickým, uměleckohistorickým a urbanistickým celkům. Jednopatrový trojkřídlý zámek půdorysu písmene U s mansardovou střechou je součástí rozlehlého areálu s parkem se sochami, bývalým hospodářským dvorem a pivovarem. Z původní tvrze byl na konci 18. st. vystavěn barokní zámek, upravený J. Stibralem kolem roku 1900. Areál zámku je situován severozápadně od obce Štiřín. DETAILNÍ POPIS PŘEDMĚTU AUKCE JE PRO JEHO ROZSAH UVEDEN V ČL. IV AUKČNÍ VYHLÁŠKY. Případné otázky a odpovědi k předmětu aukce jsou k dispozici na webové stránce https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-zamku-stirin
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: dne 18. 6. 2024 od 13:00 hod. dne 12. 7. 2024 od 10:00 hod. dne 14. 8. 2024 od 10:00 hod. dne 4. 9. 2024 od 13:00 hod. Zájemci o prohlídku ve výše uvedených termínech oznámí písemně zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Kontaktní osobou je Mgr. Martin Mottl, tel. 225 776 226, martin.mottl@uzsvm.cz Sraz účastníků prohlídky je na parkovišti areálu zámku Štiřín, před restaurací v Domě Atis.

Přiložené dokumenty k aukci