Štiřín - areál zámku Štiřín

ID (104048-N87004)

Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha-východ
Nabídka státní instituci (15.06.2023 15:12 - 02.10.2023 23:59)

Mgr. Martin Mottl

225776226

martin.mottl@uzsvm.cz

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

V důsledku fyzického předání majetku došlo k upřesnění seznamu movitých věcí a byly nahrazeny původní přílohy 2a a 2b za aktuální.

Nabídka slouží pouze pro potřeby uživatelů státních institucí. Žádosti od jiných subjektů budou zamítnuty.

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k nabídce státní instituci