ŠKODA OCTAVIA

ID (105524)

Dopravní prostředky a příslušenství

3 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Jihlava
Jiné formy PP (ukončeno)

Alena Růžičková

566650800

alena.ruzickova@khsjih.cz

Tolstého 1914/15, 58601 Jihlava

V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit. Jedná se o: Osobní vozidlo: ŠKODA OCTAVIA Objem motoru: 1781 cm3 Výkon motoru: 110 kW Barva: šedá pastelová metalíza Registrační značka: ZRJ 36-60 VIN: TMBBL41U822584535 Datum pořízení: 7. 11. 2001 Pořizovací cena: 644 101,90 Kč Počet najetých km: 230 460 Platnost STK: 15. 11. 2023 Autorádio: ano Další vybavení: centrální zamykání, zvukový alarm, automatická klimatizace, xenonové světlomety, střešní okno el. ovládané, elektrické stahování oken, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka. Popis stavu vozidla: Vozidlo je způsobilé provozu na pozemních komunikacích dle platných norem a pojízdné. Drobné provozní oděrky s počínající korozí karoserie a kabiny vozidla, koroze předních blatníků, koroze brzdových kotoučů, zhoršená funkčnost předních i zadních tlumičů, opotřebené pružiny předního zavěšení kol, zhoršená funkčnost pístnic u dveří kufru, netěsnosti chladící soustavy a motoru, vyšší spotřeba paliva a oleje. Vzhledem ke stáří vozidla jsou zvýšené náklady na údržbu, servis a provoz vozidla. Vozidlo se nachází na územním pracovišti Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov. Kupní cena: 3 000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je stanovena jako cena minimální. Způsob hodnocení nabídek: Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena. V případě rovnosti nabídkových cen se provede užší výběrové řízení pouze s těmito zájemci. Minimální kupní cena v tomto užším výběrovém řízení bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci předloží ve stanoveném termínu novou nabídku. Každý z účastníků výběrového řízení může do výběrového řízení podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 1. u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, telefonní spojení, popřípadě e-mailová adresa, podpis osoby, která předkládá nabídku; u právnických osob přesný název, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednání, včetně podpisu osoby, která předkládá nabídku, telefonní spojení, popřípadě e-mailová adresa, 2. nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota, 3. vyjádření souhlasu s podmínkami výběrového řízení. Do posuzování nabídek podaných do výběrového řízení nebude zahrnuta nabídka, která byla doručena po lhůtě pro podání nabídek. Kontaktní osoba v případě prohlídky a pro technické věci: - Tomáš Kamarád, DiS., 566 650 853, tomas.kamarad@khsjih.cz. Lhůta pro odevzdání nabídek: 28. 8. 2023 do 14:00 hodin. U nabídek, které budou doručeny poštou, je rozhodný okamžik doručení zásilky na adresu prodávajícího. Způsob předložení nabídek: • poštou na adresu Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava • datovou schránkou (ID: 4uuai3w) • předáním v uzavřené obálce na podatelnu Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Obálka, resp. datová zpráva, obsahující nabídku včetně požadovaných údajů, musí být označena slovy: „Prodej majetku – RZ: ZRJ 36-60 - NEOTVÍRAT“. Termín pro vyhodnocení nabídek: do 15. 9. 2023. Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 15 dnů po skončení termínu pro vyhodnocení nabídek. Výhrady a upozornění 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky; podané nabídky se zájemcům o koupi nevrací. 3. Prodávající neposkytuje náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 4. V případě nedodržení termínů nebo podmínek prodávajícího ze strany vybraného kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) oslovit k uzavření kupní smlouvy v pořadí další zájemce o koupi.
Po telefonické dohodě - p. Tomáš Kamarád - tel. 566 650 853

Přiložené dokumenty k nabídce

Položky nabídky (1)

1. ŠKODA OCTAVIA

Dopravní prostředky a příslušenství
1 ks
V souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě trvale nepotřebný majetek ve vlastnictví České republiky, s nímž je příslušná hospodařit. Jedná se o: Osobní vozidlo: ŠKODA OCTAVIA Objem motoru: 1781 cm3 Výkon motoru: 110 kW Barva: šedá pastelová metalíza Registrační značka: ZRJ 36-60 VIN: TMBBL41U822584535 Datum pořízení: 7. 11. 2001 Pořizovací cena: 644 101,90 Kč Počet najetých km: 230 460 Platnost STK: 15. 11. 2023 Autorádio: ano Další vybavení: centrální zamykání, zvukový alarm, automatická klimatizace, xenonové světlomety, střešní okno el. ovládané, elektrické stahování oken, vyhřívaná a elektricky ovládaná zpětná zrcátka. Popis stavu vozidla: Vozidlo je způsobilé provozu na pozemních komunikacích dle platných norem a pojízdné. Drobné provozní oděrky s počínající korozí karoserie a kabiny vozidla, koroze předních blatníků, koroze brzdových kotoučů, zhoršená funkčnost předních i zadních tlumičů, opotřebené pružiny předního zavěšení kol, zhoršená funkčnost pístnic u dveří kufru, netěsnosti chladící soustavy a motoru, vyšší spotřeba paliva a oleje. Vzhledem ke stáří vozidla jsou zvýšené náklady na údržbu, servis a provoz vozidla. Vozidlo se nachází na územním pracovišti Pelhřimov, Pražská 127, 393 01 Pelhřimov. Kupní cena: 3 000,- Kč včetně DPH. Kupní cena je stanovena jako cena minimální. Způsob hodnocení nabídek: Jediným kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je výše nabídnuté kupní ceny, přičemž nejvýše bude hodnocen zájemce s nejvyšší nabídkovou cenou. Nabídková cena nesmí být nižší než stanovená minimální kupní cena. V případě rovnosti nabídkových cen se provede užší výběrové řízení pouze s těmito zájemci. Minimální kupní cena v tomto užším výběrovém řízení bude stanovena ve výši předchozí nejvyšší nabídky. Zájemci předloží ve stanoveném termínu novou nabídku. Každý z účastníků výběrového řízení může do výběrového řízení podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být učiněna písemně a musí v ní být obsaženy tyto údaje: 1. u fyzických osob jméno a příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, závazná adresa pro doručování, telefonní spojení, popřípadě e-mailová adresa, podpis osoby, která předkládá nabídku; u právnických osob přesný název, sídlo, IČO, závazná adresa pro doručování a osoba oprávněná k jednání, včetně podpisu osoby, která předkládá nabídku, telefonní spojení, popřípadě e-mailová adresa, 2. nabízená výše kupní ceny, která musí být uvedena číselně i slovně v Kč, přičemž v případě rozdílu mezi číselnou a slovní hodnotou má přednost slovní hodnota, 3. vyjádření souhlasu s podmínkami výběrového řízení. Do posuzování nabídek podaných do výběrového řízení nebude zahrnuta nabídka, která byla doručena po lhůtě pro podání nabídek. Kontaktní osoba v případě prohlídky a pro technické věci: - Tomáš Kamarád, DiS., 566 650 853, tomas.kamarad@khsjih.cz. Lhůta pro odevzdání nabídek: 28. 8. 2023 do 14:00 hodin. U nabídek, které budou doručeny poštou, je rozhodný okamžik doručení zásilky na adresu prodávajícího. Způsob předložení nabídek: • poštou na adresu Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava • datovou schránkou (ID: 4uuai3w) • předáním v uzavřené obálce na podatelnu Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Obálka, resp. datová zpráva, obsahující nabídku včetně požadovaných údajů, musí být označena slovy: „Prodej majetku – RZ: ZRJ 36-60 - NEOTVÍRAT“. Termín pro vyhodnocení nabídek: do 15. 9. 2023. Termín pro vyrozumění účastníků nabídkového řízení: do 15 dnů po skončení termínu pro vyhodnocení nabídek. Výhrady a upozornění 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů. 2. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky; podané nabídky se zájemcům o koupi nevrací. 3. Prodávající neposkytuje náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení. 4. V případě nedodržení termínů nebo podmínek prodávajícího ze strany vybraného kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo (nikoli však povinnost) oslovit k uzavření kupní smlouvy v pořadí další zájemce o koupi.
28.07.2023