Užívání Zrcadlové kaple pro koncerty vážné hudby na rok 2024

ID (110049)

Stavby

13 223,00 Kč

Užívání (nájem, výpůjčka)
Národní knihovna České republiky
Praha
Jiné formy PP (ukončeno)

Monika Chundelová

221663212

monika.chundelova@nkp.cz

Klementinum 190, 11000 Praha

Účelem nájmu je uspořádání a konání koncertů vážné hudby v Zrcadlové kapli situované v areálu Národní knihovny (Klementinum) - podrobný popis viz příloha č. 1 v podobě závazného návrhu smlouvy. Minimální nabídková cena za jeden koncert činí částku 13.223,- Kč bez DPH.
Prohlídka prostor je stanovena na 22. 11. 2023 v 10.00 hod. Sraz u vstupu do Zrcadlové kaple.

Přiložené dokumenty k nabídce