Užívání Zrcadlové kaple pro koncerty vážné hudby na rok 2024

ID (110049-V11599)

Stavby

13 223,00 Kč

Užívání (nájem, výpůjčka)
Národní knihovna České republiky
Praha
Jiné formy PP (Pronájem a pacht) (16.11.2023 10:30 - 30.11.2023 15:00)

Monika Chundelová

221663212

monika.chundelova@nkp.cz

Klementinum 190, 11000 Praha

Účelem nájmu je uspořádání a konání koncertů vážné hudby v Zrcadlové kapli situované v areálu Národní knihovny (Klementinum) - podrobný popis viz příloha č. 1 v podobě závazného návrhu smlouvy. Minimální nabídková cena za jeden koncert činí částku 13.223,- Kč bez DPH.
Prohlídka prostor je stanovena na 22. 11. 2023 v 10.00 hod. Sraz u vstupu do Zrcadlové kaple.

Přiložené dokumenty k nabídce