Skot krávy a jalovice plemene charolais ( stádo 30 ks)

ID (115232)

Zvířata

634 500,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Liberec
Aukce (zrušena)

Hana Břízová

485244430

hana.brizova@uzsvm.cz

nám. Dr. E. Beneše 26, 46001 Liberec

1. Předmětem aukce jsou níže specifikovaná zvířata: -býčci, jalovice a krávy plemene „charolais“ : -býčci 6-12 měsíců stáří 2 ks, -jalovice do 6 měsíců stáří 6 ks, -jalovice zástavové do 12 měsíců stáří 4 ks -jalovice nad 24 měsíců stáří 9 ks -krávy 9 ks (dále jen „Předmět aukce“) 2. Předmět aukce připadl ČR – ÚZSVM dle § 27b odst. 2 písm. a) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání. Ve stádě nepůsobí plemenný býk, proto je stádo starších plemenic podkládáno za nebřezí. V době hodnocení zvířat tato vykazovala dobrou chovnou kondici odpovídající typu a plemeni, chov není pod veterinární uzávěrou. Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky Předmětu aukce. 3. Předmět aukce je umístěn na biofarmě u pana Jozefa Černáka v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Možnost prohlídky je uvedena v článku VIII. aukční vyhlášky. 4. Zadavatel aukce upozorňuje, že údaje o Předmětu aukce uvedené v aukční vyhlášce, popis stavu Předmětu aukce a práva a závazky na Předmětu aukce váznoucí jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
1. Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě uvedeném v odst. 2. tohoto článku, a to: • v pondělí dne 06. 05. 2024 v době od 10:00 do 11:00 hod. • v pondělí dne 13. 05. 2024 v době od 10:00 do 11:00 hod. • v pondělí dne 20. 05. 2024 v době od 10:00 do 11:00 hod. 2. Místo srazu účastníků prohlídky Předmětu aukce se stanovuje na adrese ul. Kokonínská 266, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany svého zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.

Přiložené dokumenty k nabídce