HANÁCKÁ KASÁRNA V CENTRU OLOMOUCE

ID (115416)

Stavby

248 000 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Olomouc
Aukce (zrušena)

Ing. Petra Rehovičová

+420 736 532 096

petra.rehovicova@uzsvm.cz

Jeremenkova 1263/17, 77900 Olomouc

Exkluzivní nemovitost přímo v historickém jádru města Olomouce, na území vymezeném ulicemi 1.máje, Koželužská, Hanáckého pluku a Pekární. Jedná se o budovu bývalých vojenských kasáren, známou též jako „Hanácká kasárna“, která je nemovitou kulturní památkou, a poprvé od svého vzniku může sloužit k jiným než vojenským účelům. Využití mimořádné příležitosti k investici nabízíme všem, kteří mají zájem vrátit tuto historickou kulturní památku znovu k životu. Budova je čtyřkřídlová na obdélníkovém půdoryse s pravidelným uzavřeným nádvořím, situovaná do zářezu. Jedná se o významný urbanistický prvek s ukázkou vojenského klasicistního stavitelství a s ojedinělou stavební i armádní historií. Jedinečnost stavby lze spatřovat mimo jiné v unikátním řešení odvětrání svislých stavebních konstrukcí prostřednictvím podzemního tunelu, který navazuje na světlíky tzv. anglické dvorky. Tento systém zabezpečuje stavbu proti vzlínání zemní vlhkosti. Další zajímavostí je historická kaple, situovaná ve věži dvorního traktu. Bližší informace včetně technických údajů jsou zveřejněny v aukční vyhlášce a na internetové stránce www.uzsvm.cz Geodetické zaměření https://www.uzsvm.cz/prilohy/2021/06/30/geodeticke_zamereni.pdf Videoprezentace https://www.youtube.com/watch?v=lXx2uo_JDTg Fotodokumentace https://dokumenty.uzsvm.cz/stahovani/GRMPnnE5jtPSV5Gl
Prohlídka Předmětu aukce je možná po dohodě s kontaktními osobami. K prohlídce je třeba se předem zaregistrovat emailem na kontaktní osoby eva.chlopcikova@uzsvm.cz a petra.rehovicova@uzsvm.cz Tours are held in Czech language. For English tours potential buyers must inform contact person via email petra.rehovicova@uzsvm.cz at least one week before tour dates. Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že bez předchozí e-mailové registrace nebude prohlídka umožněna. Účastníci prohlídky jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku.