Veřejná dražba dobrovolná - majetek v k. ú. Brandýs nad Orlicí

ID (41593)

Stavby

3 990 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Ústí nad Orlicí
Realizovaný

Edita Hanušová

465385536

edita.hanusova@uzsvm.cz

Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha

Předmět dražby tvoří nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 60000 vedeném pro katastrální území Brandýs nad Orlicí, obec Brandýs nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, a to: • pozemek stavební parcela č. 1/1 o výměře 783 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území, součástí je stavba: Brandýs nad Orlicí, č. p. 1, obč. vyb., • pozemek stavební parcela č. 748 o výměře 45 m2, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany – pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, součástí je stavba: bez čp/če, jiná st., • pozemek pozemková parcela č. 7/1 o výměře 6.675 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, způsob ochrany nemovitá kulturní památka, ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně, rozsáhlé chráněné území, • pozemek pozemková parcela č. 481/3 o výměře 168 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití neplodná půda, způsob ochrany ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně, rozsáhlé chráněné území včetně movitých kulturních památek, které jsou součástí budovy • textilie – čalounění stropu o rozměrech cca 5,92 x 5,44 m, kancelář 1. poschodí, rej. č. 89070/36-5692, • zábradlí a 2 ks madla – 1. poschodí podesta, po havárii stropu ve špatném stavu, nutná oprava, rej. č. 17601/6-4393 (36-5696), • soubor 3 dveří: dveře dvoukřídlé, 1. poschodí (5695/1 a 5695/2) a dveře jednokřídlé (5695/3), rej. č. 17601/6-4393 (36-5695). včetně movitých věcí bez hodnoty, které jsou součástí budovy, nebo jsou samostatně uloženy v budově č. p. 1: • 34 ks akumulačních kamen • 3 ks bojleru zn. Dražice • 2 ks kamen na tuhá paliva • 15 ks keramických umyvadel • 6 ks keramických WC mís • 1 ks keramické výlevky • 5 ks sprch • 1 ks mrazáku vysokého • 1 ks mrazáku nízkého • 1 ks sporáku samostatného • 1 ks nerezového pultu s dřezem • vybavení kuchyně tvořené ­ 1 ks sporáku velkého 4ploténkového ­ 2 ks nerezového pultu se dřezem ­ 2 ks nerezového umyvadla ­ 1 ks digestoře ­ 1 ks nerezového dvou umyvadla ­ 1 ks keramické výlevky • původní cihly určené k rekonstrukci stropu a včetně všech dalších součástí a příslušenství (zejména stavba ČOV, kanalizace a odlučovače tuků, septiku, elektrického zabezpečení signalizace, venkovního bazénu, trvalých porostů, atd.), vše v k. ú. a obci Brandýs nad Orlicí.
Prohlídky se uskuteční dne 5. 11. a 19. 11. vždy v 9:30, dále je možné prohlídky lze dohodnout na telefonním čísle 465 385 536

Přiložené dokumenty k nabídce