k.ú. Dejvice, pozemky parc. č. 1573/1, 1573/40 (aukce č. EAS/PHA/1/2020)

ID (43808)

Pozemky
Užívání (nájem, výpůjčka)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha
Aukce (ukončena)

Mgr. Martin Mottl

+420 225 776 226

martin.mottl@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Jedná se o pozemek parc. č. 1573/1 dle katastru nemovitostí o výměře 3759 m2, druh pozemku: ostatní plocha/jiná plocha, a pozemek parc. č. 1573/40 dle katastru nemovitostí o výměře 786 m2, druh pozemku: ostatní plocha/jiná plocha, oba v k.ú. Dejvice, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha a zapsané na LV č. 60000. Pozemky jsou svažité směrem k západu, západní hranici tvoří ulice Na Černé hoře, Praha 6 – Dejvice. Jedná se o pozemky s trvalými porosty, zeleň je neudržovaná, v minulosti tvořily pozemky zahrádkářskou kolonii, na pozemcích se nachází různé venkovní úpravy na hranici životnosti. Pozemky leží na okraji přírodního parku Šárka – Lysolaje. V severozápadní části pozemku parc.č. 1573/40 se nachází pozůstatky 2 dřevěných chatek, na pozemku parc.č. 1573/1 pozůstatek 1 dřevěné chatky. Na pozemku parc.č. 1573/1 se nachází funkční přívod vody s vodoměrem. Chatky nejsou zapsány v katastru nemovitostí. Vlastníkem výše uvedených nemovitých věcí je Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111.
Prohlídka se neuskuteční. Pozemky je možno vidět z veřejné komunikace Na Černé hoře.