Prodej mostu PREFA ev. č. 100-100 přes Vltavu nad částí pozemku 581/1 v k. ú. Lipno nad Vltavou EAS/CB/75/2021

ID (69539)

Stavby

1,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Český Krumlov
Aukce (ukončena/zrušena)

Blažena Postlová

387724430

blazena.postlova@uzsvm.cz

Prokišova 1202/5, 37103 České Budějovice

Most byl postaven v souvislosti s výstavbou vodního díla Lipno v roce 1953. Nachází se nad částí pozemku p.č. 581/1 v k. ú. Lipno nad Vltavou. Most navazuje z jedné strany na pozemek p.č. 592/1 v k. ú. Lipno nad Vltavou (pozemek ve vlastnictví obce Lipno nad Vltavou) a z druhé strany na pozemek p.č. 1466/2 v k. ú. Kapličky (pozemek ve vlastnictví Jihočeského kraje). Most je se zpevněným povrchem, se stožáry veřejného osvětlení, prochází přes něj vedení elektrické sítě VN včetně ochranného pásma a komunikační vedení včetně ochranného pásma. Z důvodu špatného technického stavu je most v souladu s § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen. Špatný technický stav potvrdila i mimořádná prohlídka mostu zpracovaná ČVÚT v prosinci 2020, z níž vyplynulo, že případná oprava by stála cca 8 000 000,- Kč, přičemž před opravou je nutné provést diagnostiku mostu.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek lze prohlédnou bez účasti vyhlašovatele aukce. Každý zájemce se může s předmětem aukce seznámit podle svých časových možností.

Přiložené dokumenty k nabídce