K.Ú. HORNÍ CHRASTAVA, ST.P.Č. 363 VČETNĚ STAVBY BEZ Č.P./Č.E. - OBJEKT STÁLÉHO LEHKÉHO OPEVNĚNÍ (20M)

ID (70219)

Stavby

106 810,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Liberec
Aukce (ukončena/zrušena)

Ivana Foglová

485244468

Ivana.Foglova@uzsvm.cz

Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 46001 Liberec

Hlavní součástí Předmětu aukce je objekt stálého lehkého opevnění. Železobetonová stavba bez čp/če, jin. stavba, bez inženýrských sítí, není uzavřená. Typ K2/65/A-140. Pozemek st.p.č. 363 je výše zmíněným objektem zcela zastavěn. Předmět aukce je pěšky přístupný pouze přes pozemky cizích vlastníků, příjezd k Předmětu aukce není možný vůbec. Předmět aukce je umístěn v lesním komplexu ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p. Vstup a jiná omezení v užívání těchto lesů se řídí zvláštními předpisy, včetně zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Průkaz energetické náročnosti budovy, dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, se nevyžaduje, protože objekt stálého lehkého opevnění splňuje podmínky pro výjimku dle ustanovení § 7 odst. 5, písm.a) tohoto zákona. Z hlediska územního plánu je Předmět aukce veden v plochách lesních. Vyjádření z hlediska liniových staveb • ČEZ Distribuce, a. s. – nenachází se energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury • ČEZ ICT Services, a. s. – nenachází se komunikační zařízení • Telco Pro Services, a. s. - nenachází se komunikační zařízení • Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – nenachází se provozovaná zařízení ani jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma • CETIN, a. s. – nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací • GasNet, s. r. o. – nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky
Pozemek i stavba jsou volně přístupné.

Přiložené dokumenty k nabídce