palác Broadway

ID (72235)

Stavby

1 050 000 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Praha
Aukce (ukončena)

Mgr. Martin Mottl

225776226

martin.mottl@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Pozemek parc. číslo: 585 o výměře 2254 m2, druh pozemku: zastavěná plocha/nádvoří, způsob ochrany: nemovitá kulturní památka, pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci, součástí pozemku je stavba č.p. 988 (jiná stavba), vše zapsáno na LV 60000 pro katastrální území Staré Město, obec Praha, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha. Celá nemovitost je pronajata na základě nájemní smlouvy č. 6/03 ze 30. 12. 1993 do 31. 3. 2048. Nemovitost není evidována CRAB. V suterénu muzikálové divadlo Broadway, v přízemí průchozí obchodní pasáž mezi ulicemi Na Příkopě a Celetnou. 2. - 7. NP tvořeno kancelářskými prostorami a prostorami nájemce. Zadavatel aukce upozorňuje, že dle ust. čl. 5 odst. 5.6. dodatku č. 8 k nájemní smlouvě (viz aukční vyhláška) provádí všechny revize nájemce. Tyto revize a platné revize technologického zařízení plynové kotelny (výměna kotlů a související technologie proběhla v roce 2020) jsou k dispozici na těchto odkazech: https://www3.uzsvm.cz/2021/06/24/Revizn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy%20souhn.pdf https://www3.uzsvm.cz/2021/06/24/Revize%20kotelny%20souhrn.pdf Odpovědi na vznesené dotazy, týkající se předmětu výběrového řízení, naleznete na adrese https://www.uzsvm.cz/otazky-a-odpovedi-k-prodeji-palace-broadway-1
Prohlídka Předmětu aukce se uskuteční na místě samém, a to: 1. 7. 2022 v 9:00 hod. 12. 7. 2022 ve 13:00 hod. 21. 7. 2022 v 10:00 hod. 28. 7. 2022 v 10:00 hod. 2. 8. 2022 ve 13:00 hod. Zájemci o prohlídku v uvedených termínech oznámí zájem o konkrétní termín prohlídky kontaktní osobě nejpozději den před termínem konání prohlídky. Účastníci prohlídek jsou povinni dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany jejich zdraví, požární ochrany a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Kontaktní osobou je Mgr. Martin Mottl, martin.mottl@uzsvm.cz tel. 225 776 226. Sraz účastníků prohlídky je u vstupu do pasáže objektu z Celetné ulice.

Přiložené dokumenty k nabídce