Žďárec u Skutče - pozemek p. č. 1307

ID (79215)

Pozemky

80 000,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Chrudim
Aukce (ukončena/zrušena)

Daniela Josková

467 002 721

daniela.joskova@uzsvm.cz

Jiráskova 20, 53202 Pardubice

Pozemek – p. p. č. 1307 tvoří bývalé koryto původního mlýnského náhonu v délce cca 450 m k dnes již neužívaným mlýnům. Mlýnský náhon je napojen z říčky Žejbro a pozemek p. p. č. 1307 propojuje adresní body, a to dům č. p. 36 na st. p. č. 1 a dům č. p. 37 na st. p. č. 92/1 – bývalé mlýny. Pozemek je veřejně přístupný přes pozemky jiných vlastníků. V současnosti je pozemek bez vody s doprovodným porostem listnatých dřevin, které nemají vliv na hodnotu pozemku. Pozemek se nachází v zóně se středním nebezpečím výskytu povodně.
Prohlídka pozemku - p. p. č. 1307 v k. ú. Žďárec u Skutče se neuskuteční, jelikož majetek je volně přístupný.