Pozemek parc. č. 673/52, k. ú. Slatina, obec Brno

ID (79952)

Pozemky

56 500,00 Kč

Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Brno-město
Aukce (ukončena)

Bc. Lenka Bayerová

542163384

Lenka.Bayerova@uzsvm.cz

Příkop 11, 60200 Brno

Předmětný pozemek se nachází v severní oblasti městské části Brno – Slatina při ulici Pomezní. Pozemek je čtvercového tvaru a nachází se na něm veřejná zeleň. V okolí se nachází převážně rezidenční zástavba a dále pak průmyslové objekty. Přístup k prodávanému pozemku je možný z místní komunikace ulice Pomezní. Dle platného územního plánu města Brna je pozemek parc. č. 673/52, k. ú. Slatina součástí stavební stabilizované plochy pracovních aktivit s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha pro průmysl (PP). Nemovitá věc může být dotčena, se všemi souvisejícími dopady, vedením inženýrských sítí, kdy v případě pochybností ohledně uložení inženýrských sítí poskytnou bližší informace jednotliví (v úvahu přicházející) správci inženýrských sítí.
Prohlídka předmětu aukce se neuskuteční, majetek je volně přístupný.

Přiložené dokumenty k nabídce