Rod. dům - ul. Pernerova 683, Ostrava - Kunčičky

ID (72893-A22674)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

17.05.2022 10:00 - 18.05.2022 10:25  (SEČ/SELČ)

5 530 000,00 Kč

5 150 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
a10afa60 5 530 000,00 Kč 18.05.2022 10:23
f378288c 5 520 000,00 Kč 18.05.2022 10:23
a10afa60 5 510 000,00 Kč 18.05.2022 10:21
f378288c 5 440 000,00 Kč 18.05.2022 10:20
a10afa60 5 430 000,00 Kč 18.05.2022 10:18
f378288c 5 420 000,00 Kč 18.05.2022 10:18
a10afa60 5 410 000,00 Kč 18.05.2022 10:16
f378288c 5 400 000,00 Kč 18.05.2022 10:16
a10afa60 5 390 000,00 Kč 18.05.2022 10:14
f378288c 5 380 000,00 Kč 18.05.2022 10:14
a10afa60 5 370 000,00 Kč 18.05.2022 10:12
f378288c 5 360 000,00 Kč 18.05.2022 10:12
a10afa60 5 350 000,00 Kč 18.05.2022 10:10
f378288c 5 310 000,00 Kč 18.05.2022 10:10
a10afa60 5 300 000,00 Kč 18.05.2022 10:08
f378288c 5 280 000,00 Kč 18.05.2022 10:07
a10afa60 5 270 000,00 Kč 18.05.2022 10:05
f378288c 5 260 000,00 Kč 18.05.2022 10:05
a10afa60 5 250 000,00 Kč 18.05.2022 10:03
f378288c 5 200 000,00 Kč 18.05.2022 10:03
a10afa60 5 190 000,00 Kč 18.05.2022 10:01
f378288c 5 180 000,00 Kč 18.05.2022 10:01
a10afa60 5 170 000,00 Kč 18.05.2022 9:59
f378288c 5 160 000,00 Kč 18.05.2022 9:59
a10afa60 5 150 000,00 Kč 18.05.2022 8:59
Stavby
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Ing. Vladěna Pláčková

597 315 442

vladena.plackova@uzsvm.cz

c4nfs5n

Lihovarská 1335/9, 716 10 Ostrava-Radvanice

Jedná se o rodinný dům typu bungalov o velikosti 5 + KK. Předmětný majetek je umístěn v lokalitě s rodinnou zástavbou, v blízkosti železniční tratě v Ostravě-Kunčičkách. Pozemek parc. č. 83/3 je zastavěn stavbou rodinného domu č. p. 683/28, ul. Pernerova, Ostrava – Kunčičky. V oploceném funkčním celku s rodinným domem se dále nachází rozestavěná stavba na pozemku p. č. 83/4 (garáž) a rozestavěná neomítnutá stavba na pozemku p. č. 83/5. Rodinný dům má jedno podlaží a valbovou střechu. Okna mají předokenní žaluzie. Stavba je napojena na vodovodní řad, žumpu, a elektrickou energii. Stav rodinného domu je velmi dobrý. Rodinný dům je prázdný, není užívaný.
Prohlídka je možná po domluvě s kontaktní osobou.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 515.000,-- Kč. Kauci lze složit bezhotovostním převodem na účet č. 6015-9127761/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 16.5.2022 Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci. V případě, kdy se Účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne ukončení elektronické aukce. Úhrada kauce v hotovosti do pokladny Zadavatele aukce je nepřípustná. Kauci je nutné zaslat v dostatečném časovém předstihu vzhledem ke lhůtám mezibankovních převodů; včasné připsání kauce na účet Zadavatele aukce je odpovědností Uživatele. Případné zdržení připsání kauce na účet Zadavatele aukce jde k tíži Uživatele.
515 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce